Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) DÖNEMSEL BÜTÇE DENGELERİNDE MALİ AKTİFLERİN ETKİ BOYUTU VE İKTİSADİ BÜTÇE BAĞINTISI Özet   PDF
A.Niyazi ÖZKER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) DÖVİZ KURU ÖNGÖRÜ PERFORMANSI İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: YAPAY SİNİR AĞI Özet   PDF
Şenol ALTAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995–2008) Özet   PDF
Nezir KÖSE, Ahmet AY, Nurgün TOPALLI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006) DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Özet   PDF
Özlem AYVAZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (1999) Dualist (İkili) işgücü Piyasası Teorisi Özet   PDF
Yücel UYANIK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2010) DÜNDEN BUGÜNE ANARŞİZM VE ANARŞİZMİN ÇÖZMESİ GEREKEN SORUNLAR Özet   PDF
Gökhan UĞUR
 
Cilt 16, Sayı 1 (2014) DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI’NIN KAPASİTE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI Özet   PDF
Uysal KERMAN, Mehmet AKTEL, Yakup ALTAN, Mustafa ALTUNOK, Hülya TEK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2004) DÜNYA BORSALARININ FİNANSAL GÖSTERGELERE GÖRE DÖNEMLERARASI KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ Özet   PDF
Murat ATAN, Cihan TANRIÖVEN, Murad KAYACAN, Derviş BOZTOSUN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2011) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: TÜRKİYE TECRÜBESİ Özet   PDF
P. Neslihan TURGUTTOPBAŞ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2015) DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI Özet   PDF
Gökhan SÜMER, Fatih ONAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) DÜNYADA MİKRO SİGORTA UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ Özet   PDF
Cihan TANRIÖVEN, Işıl GÜRBÜZER
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) DÜNYADA TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI VE TARSİM Özet   PDF
Gökhan SÜMER, Yunus POLAT
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) DÜŞÜK FİYATLAMA OLGUSU İLE HALKA ARZ ŞEKİLLERİ VE HALKA ARZ FİYATI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: 1997-2004 DÖNEMİNE AİT BİR İNCELEME Özet   PDF
Kürşat YALÇINER
 
Cilt 14, Sayı 3 (2012) DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Memduh BEGENİRBAŞ, Cem Harun MEYDAN
 
Cilt 16, Sayı 3 (2014) DUYGUSAL EMEK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Yunus BIYIK, Enver AYDOĞAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2009) E - DÖNÜŞÜMLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İŞLEMLERİN DEĞİŞİK SUNUCULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Benian TEKİNDAL, Fırat ERDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) Economic Development Globalization: Ukrainian Perspective Özet   PDF
Dmitro G. LUKYANENKO
 
Cilt 19, Sayı 3 (2017) E-Devlet ve Yönetim İlişkileri Özet   PDF
Mehmet AKTEL, Süleyman ÖĞREKÇİ, Bedrettin ÖZMEN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2017) E-Devlet'in Felsefesi Özet
Mehmet Aktel, süleyman öğrekçi, Bedrettin Özmen
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) EFES GÜMRÜK YAZITINDA GÜMRÜK VERGİLERİ Özet   PDF
Hatice PALAZ ERDEMİR, Ramazan GÖKBUNAR
 
Cilt 16, Sayı 2 (2014) EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Serhat HARMAN, Yılmaz AKGÜNDÜZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Effectiveness In Government: The Theory Of Intentional Action In A Comparative Perspective Özet   PDF
Hamza ATEŞ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2001) Egemenlik Haklarının Devrine Getirilen Sınırlar Özet   PDF
Ayşe Füsun ARSAVA
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) EKOLOJİDEKİ KAOS Özet   PDF
Ahmet MUTLU
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ Özet   PDF
Celil AYDIN, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ
 
Toplam 839 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.