Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Dimensions of Entrepreneurial Orientation and Entrepreneur’s Characteristics That Affect The Internetionalization Process of Turkish Born Global Firms Özet
Behiye Beğendik, Mehmet Mithat Üner
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) DİNAMİK MEKAN-ZAMAN PANEL VERİ MODELLERİYLE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL ENFLASYON YAKINSAMASININ ANALİZİ Özet   PDF
K. Batu TUNAY, A. Murat SİLPAGAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dini Mesajların Tüketici Algılamaları ve Tercih Eğilimine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma Özet   PDF
İbrahim BOZACI
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) DİNİ MESAJLARIN TÜKETİCİ ALGILAMALARI VE TERCİH EĞİLİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Özet
İbrahim BOZACI
 
Cilt 14, Sayı 3 (2012) DİNİN SİYASAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Hamza Bahadır ESER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2001) Dış Ticaret, Cari Açık ve Kriz Özet   PDF
Ercan ENÇ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE MEVSİMSEL ANOMALİLER Özet   PDF
Aslıhan Atabek DEMİRHAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) DIŞ TİCARET REJİMİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İTHALATIN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Filiz ÖZAĞ, Murat ATAN, Semiha KAYA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Dışa Açılma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2011) DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK KAMU YÖNETİMİ Özet   PDF
Ali Rıza SAKLI
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Diskriminant Analizi ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek Özet   PDF
Aydın ÜNSAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme Özet   PDF
Turgut GÜMÜŞ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2011) DİYARBAKIR İLİNDE ÖZEL SEKTÖR BÜNYESİNDEKİ KADIN İSTİHDAMININ ANALİZİ Özet   PDF
Bahar BURTAN DOĞAN, M.Refik KORKUSUZ, M.Yusuf ÇELİK
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DO CUSTOMER AND COWORKER INCIVILITY MODERATE THE EFFECT OF POLYCHRONICITY ON JOB PERFORMANCE? EVIDENCE FROM HOTEL FRONTLINE EMPLOYEES IN NORTH CYPRUS Özet   PDF
Hasan Evrim ARICI, Hüseyin ARASLI, Boshra Hejraty NAMIN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2010) DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Özet   PDF
Seymur AĞAYEV
 
Cilt 12, Sayı 1 (2010) DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İSTİHDAM ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Okan Güray BÜLBÜL, Furkan EMİRMAHMUTOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2001) Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ülkenin Kalkınmışlığı ve Krizler Arasındaki İlişki Özet   PDF
Metin Kamil ERCAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERLE ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ: DURAĞAN VE DURAĞAN OLMAMANIN ETKİLERİ Özet   PDF
Nuri UÇAR, Nezir KÖSE, Sezgin AKSOY
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Doktrinde İnsan Güvenliği Kavramı: Destekleyenler ve Eleştirenler Özet   PDF
Zerrin TORUN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) DÖNEMSEL BÜTÇE DENGELERİNDE MALİ AKTİFLERİN ETKİ BOYUTU VE İKTİSADİ BÜTÇE BAĞINTISI Özet   PDF
A.Niyazi ÖZKER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) DÖVİZ KURU ÖNGÖRÜ PERFORMANSI İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: YAPAY SİNİR AĞI Özet   PDF
Şenol ALTAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995–2008) Özet   PDF
Nezir KÖSE, Ahmet AY, Nurgün TOPALLI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006) DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Özet   PDF
Özlem AYVAZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (1999) Dualist (İkili) işgücü Piyasası Teorisi Özet   PDF
Yücel UYANIK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2010) DÜNDEN BUGÜNE ANARŞİZM VE ANARŞİZMİN ÇÖZMESİ GEREKEN SORUNLAR Özet   PDF
Gökhan UĞUR
 
Toplam 805 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.