Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2004) CUMHURİYETİN 80. YILINDA DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ İŞLETME VE YÖNETİCİLERİ Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Cumhuriyetin 80. Yılında İsatatistik Üzerine Genel Bir Değerlendirme Özet   PDF
Reşat KASAP
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Cumhuriyetin Kuruluş Yılları ve 80 Sonrası Dönemin Bütçe Politikaları - Uygulamaları: Devletin İnşasından Devletin Tasfiyesine Özet   PDF
Aziz KONUKMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2009) DAĞITIM ROTALARI OPTİMİZASYONU İÇİN META SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Özet   PDF
Selçuk ÇOLAK, Hüseyin GÜLER
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) DEĞER TEMELLİ PAZARLAMADA MÜŞTERİ DEĞERİNE, FİRMA VE MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISINDAN BOLU İLİNDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Ruziye COP, Ayşe YÜZÜAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (1999) Değişen Endüstri İlişkileri Sistemi Çerçevesinde Sendikal Gücün Korunmasına Yönelik Tedbirlere Bir Örnek: Kanada Uygulaması Özet   PDF
Cem KILIÇ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2005) DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMADA BAŞARILI BİR ÖRNEK: ARÇELİK Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri Özet   PDF
Kemal GÖRMEZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) DENETİMDE BENFORD KANUNU’NUN UYGULANMASI Özet   PDF
Murat Engin AKKAŞ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) DEPARTMANLI MAĞAZALARDA ATMOSFERİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Özet
Aybegüm Güngördü, Nurettin Parıltı
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Departmanlı Mağazalarda Atmosferin Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Özet   PDF
Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, Nurettin PARILTI
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
Kapak Sayfası
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
Künye Sayfası
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
İçindekiler Bölümü
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
Kapak Sayfası
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
İçindekiler Sayfası
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
Künye Sayfası
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Sayısının Özet   PDF
Gazi İİBF Dergi
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) Derginin Özet   PDF
İİBF Dergi Hepsi
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DESTİNASYON PAZARLAMASI VE FETHİYE YÖRESİNİN ALGILANAN İMAJININ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Fatma ÇAKIR, Selçuk Efe KÜÇÜKKAMBAK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2004) DETERMINATION OF PROBLEMS ENCOUNTERED ENT THERMAL TOURISM OPERAİTONS İN TURKEY: A FIELD STUDY Özet   PDF
Dilaver TENGİLİMOĞLU, H. Dilek SEVİN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) DEVLET DESTEKLİ İHRACATI GELİŞTİRME PROGRAMLARININ KOBİ’LERE ETKİSİ: ULUSLARARASI REKABETİ GELİŞTİRME PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Gözde EROĞLU, Kadri Gökhan YILMAZ
 
Toplam 839 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.