Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
İçindekiler Bölümü
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
Kapak Sayfası
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
İçindekiler Sayfası
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dergi Özet   PDF
Künye Sayfası
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Sayısının Özet   PDF
Gazi İİBF Dergi
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) Derginin Özet   PDF
İİBF Dergi Hepsi
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DESTİNASYON PAZARLAMASI VE FETHİYE YÖRESİNİN ALGILANAN İMAJININ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Fatma ÇAKIR, Selçuk Efe KÜÇÜKKAMBAK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2004) DETERMINATION OF PROBLEMS ENCOUNTERED ENT THERMAL TOURISM OPERAİTONS İN TURKEY: A FIELD STUDY Özet   PDF
Dilaver TENGİLİMOĞLU, H. Dilek SEVİN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) DEVLET DESTEKLİ İHRACATI GELİŞTİRME PROGRAMLARININ KOBİ’LERE ETKİSİ: ULUSLARARASI REKABETİ GELİŞTİRME PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Gözde EROĞLU, Kadri Gökhan YILMAZ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2015) DEVLET KAPASİTESİ: KAVRAMIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ, BİLEŞENLERİ VE TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜMÜ Özet   PDF
Gülise GÖKÇE, Orhan GÖKÇE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) DEVLET VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Esen GÜRBÜZ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2006) DEVLETİ YENİDEN KEŞFETMEK: DEVLET GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ OLARAK İDARİ KAPASİTE Özet   PDF
Gülise GÖKÇE
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) DİNAMİK MEKAN-ZAMAN PANEL VERİ MODELLERİYLE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL ENFLASYON YAKINSAMASININ ANALİZİ Özet   PDF
K. Batu TUNAY, A. Murat SİLPAGAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Dini Mesajların Tüketici Algılamaları ve Tercih Eğilimine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma Özet   PDF
İbrahim BOZACI
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) DİNİ MESAJLARIN TÜKETİCİ ALGILAMALARI VE TERCİH EĞİLİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Özet
İbrahim BOZACI
 
Cilt 14, Sayı 3 (2012) DİNİN SİYASAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Hamza Bahadır ESER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2001) Dış Ticaret, Cari Açık ve Kriz Özet   PDF
Ercan ENÇ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE MEVSİMSEL ANOMALİLER Özet   PDF
Aslıhan Atabek DEMİRHAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) DIŞ TİCARET REJİMİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İTHALATIN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Filiz ÖZAĞ, Murat ATAN, Semiha KAYA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Dışa Açılma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2011) DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK KAMU YÖNETİMİ Özet   PDF
Ali Rıza SAKLI
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Diskriminant Analizi ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek Özet   PDF
Aydın ÜNSAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme Özet   PDF
Turgut GÜMÜŞ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2011) DİYARBAKIR İLİNDE ÖZEL SEKTÖR BÜNYESİNDEKİ KADIN İSTİHDAMININ ANALİZİ Özet   PDF
Bahar BURTAN DOĞAN, M.Refik KORKUSUZ, M.Yusuf ÇELİK
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) DO CUSTOMER AND COWORKER INCIVILITY MODERATE THE EFFECT OF POLYCHRONICITY ON JOB PERFORMANCE? EVIDENCE FROM HOTEL FRONTLINE EMPLOYEES IN NORTH CYPRUS Özet   PDF
Hasan Evrim ARICI, Hüseyin ARASLI, Boshra Hejraty NAMIN
 
Toplam 767 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.