Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2003) Çok Amaçlı Atama Problemlerine Bir Çözüm Önerisi Özet   PDF
İbrahim GÜNGÖR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım: Analitik Hiyerarşi Yöntemi Özet   PDF
Mesiha SAAT
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) ÇOK BOYUTLU LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME TAKTİĞİNİN ETKİSİ: ARAÇÇILIK ETİK İKLİMİNİN ARACILIK ROLÜ Özet   PDF
Tuğrul OĞUZHAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2004) ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE VZA İLE İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Murat ATAN, Ebru ÖZGÜR, Hüseyin GÜLER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Çok Değişkenli Tek Faktör Varyans Analizi ve Bir Uygulama Özet   PDF
Aydın ÜNSAL
 
2017: Özel Sayı Çok Uluslu Şirketlerin Vergi Cennetlerine İlgisi ve Türkiye Uygulamalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Muharrem ÇAKIR
 
2017: Özel Sayı ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİ CENNETLERİNE İLGİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet
Muharrem Çakır
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) Corruption, Democracy And Bureaucracy: Empirical Evidence From Developing Countries Özet   PDF
Selçuk AKÇAY
 
Cilt 6, Sayı 2 (2004) ÇORUM TİCARET BORSASININ İŞLEVLERİ VE BORSA ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİ Özet   PDF
Selçuk KENDİRLİ, Cihan TANRIÖVEN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) CUMHURİYET YÖNETİMİNİN 1930’LU YILLARDA KÖYDE VE KÖYLÜLÜKTE “DÖNÜŞÜM”Ü GERÇEKLEŞTİRME İSTEĞİNİN BİR ARACI OLARAK “KÖY EĞİTMEN KURSLARI” Özet   PDF
Çiğdem ERDEM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Cumhuriyetimizin 80. Yılında Eğitim Harcamaları Özet   PDF
Rifat ORTAÇ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2004) CUMHURİYETİN 80. YILINDA DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ İŞLETME VE YÖNETİCİLERİ Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Cumhuriyetin 80. Yılında İsatatistik Üzerine Genel Bir Değerlendirme Özet   PDF
Reşat KASAP
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Cumhuriyetin Kuruluş Yılları ve 80 Sonrası Dönemin Bütçe Politikaları - Uygulamaları: Devletin İnşasından Devletin Tasfiyesine Özet   PDF
Aziz KONUKMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2009) DAĞITIM ROTALARI OPTİMİZASYONU İÇİN META SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Özet   PDF
Selçuk ÇOLAK, Hüseyin GÜLER
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) DEĞER TEMELLİ PAZARLAMADA MÜŞTERİ DEĞERİNE, FİRMA VE MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISINDAN BOLU İLİNDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Ruziye COP, Ayşe YÜZÜAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (1999) Değişen Endüstri İlişkileri Sistemi Çerçevesinde Sendikal Gücün Korunmasına Yönelik Tedbirlere Bir Örnek: Kanada Uygulaması Özet   PDF
Cem KILIÇ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2005) DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMADA BAŞARILI BİR ÖRNEK: ARÇELİK Özet   PDF
Belgin AYDINTAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri Özet   PDF
Kemal GÖRMEZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) DENETİMDE BENFORD KANUNU’NUN UYGULANMASI Özet   PDF
Murat Engin AKKAŞ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 2 (2016) Dergi Özet   PDF
Gazi İİBF
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
Kapak Sayfası
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) Dergi Özet   PDF
Künye Sayfası
 
Toplam 767 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.