Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) YEREL YÖNETİMLERDE PERSONELİN EĞİTİM İHTİYACI - AYDIN ÖRNEĞİ Özet   PDF
Fatma Neval GENÇ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2001) Yeşil Hareket: Alman Yeşilleri Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
M. Akif ÖZER
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Yeşil Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi: Bir Literatür Taraması Özet   PDF
Sedat BELBAĞ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Yeşil Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi: Bir Literatür Taraması Özet
SEDAT BELBAG
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) YETENEK TABANLI STRATEJİLERİN YÜKSELİŞİ: KAVRAMSAL BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Özet   PDF
Hulusi DOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) Yirmibirinci Yüzyılda İstihdamın Artan Önemi ve Eğitim-İstihdam İlişkisi Özet   PDF
Eyüp BEDİR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) Yirminci Yüzyılda Gelenekten Moderniteye Türk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler Özet   PDF
Erdinç YAZICI
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) YOKSULLUK, KENTLERDE SUÇ ARTIŞI VE KENT MERKEZLERİNDE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ VERİLMESİ Özet   PDF
A. Serap FIRAT
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE ROL STRES KAYNAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: YAPISAL DENKLEM MODELİYLE BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE BİR ALAN UYGULAMASI Özet   PDF
Cüneyt AKAR, Y. Tansoy YILDIRIM
 
Cilt 11, Sayı 1 (2009) YÖNETİCİ-SAHİPLİK DÜZEYİNİN HALKA ARZ SONRASI FAALİYET PERFORMANSI VE DÜŞÜK FİYATLANDIRMA ÜZERİNE ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Özet   PDF
Halil İ. BULUT, Fikret ÇANKAYA, Bünyamin ER
 
Cilt 7, Sayı 3 (2005) YÖNETİM VE ETİK: ÖZEL VE KAMU BANKA ŞUBE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Hatice ÖZUTKU, Esin CEVRİOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) YÖNETİMDE İSTİKRAR ARAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI VE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nagihan Talat ARSLAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2001) Yönetimde Yerelleşmenin Planlama Açısından Koşulları Özet   PDF
Feral EKE
 
Cilt 3, Sayı 3 (2001) Yönetim-Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma Özet   PDF
İrfan ÇAĞLAR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) Zaman Serilerinde Mevsimsel Etkiler ve En Küçük Kareler Yönteminin Kullanımı Özet   PDF
Ayşe KAZAN, Şenol ALTAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2006) ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ ARGÜMANI VE ‘DERİN EKOLOJİK’ İTİRAZ Özet   PDF
Dr. Doğan BIÇKI, Yasemin KAYA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006) “FAIR VALUE” KARŞILIĞI OLARAK GERÇEĞE UYGUN DEĞER KAVRAMI VE TESPİT HİYERARŞİSİ Özet   PDF
Rafet AKTAŞ, Ali DERAN
 
Toplam 767 ögeden 751 - 767 arası << < 26 27 28 29 30 31 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.