Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 3 (2017) TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİM ALANLARINDA VERİ MADENCİLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet
Onur Doğan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2013) TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM YARARLANICILARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER Özet   PDF
Erdal T. KARAGÖL, Jülide YILDIRIM, Murat ATAN, Anıl ERALP, Fatime GÜNEŞ, Müberra SUNGUR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007) TÜRKİYE’DE UZUN DÖNEM BÜYÜME EĞİLİMLERİ VE POLİTİKA UYGULAMALARININ DÖNEMSEL ETKİLERİ Özet   PDF
Şenay AÇIKGÖZ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) TÜRKİYE’DE VE BATI’DAKİ MEDENİYET KAVRAMLARINA ZİHNİYET- ÖZGÜN SOSYAL BİLİM–İKTİSAT ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA YAKLAŞIM Özet   PDF
Osman ŞİMŞEK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) Türkiye’de Vergi Politikalari Özet   PDF
Haydar Lütfi EJDER
 
Cilt 19, Sayı 3 (2017) Türkiye’de Veri Madenciliği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Onur DOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) Türkiye’de Yaşanan Ara Rejimlerin Sebepleri Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Osman DEMİR, Adem ÜZÜMCÜ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) TÜRKİYE’DE YÜKSEK HIZLI TREN(YHT) İÇİN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ Özet   PDF
Şenol ALTAN, Ayşe EDİZ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2008) TÜRKİYE’DEKİ BAZI YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Murat ATAN, Sibel ATAN, Zeynel Abidin ÖZDEMİR
 
2017: Özel Sayı Türkiye’deki İç Göçün Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi Özet   PDF
Özge DEMİRTAŞ
 
2017: Özel Sayı Türkiye’deki İç Göçün Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi Özet
Özge Demirtaş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAZININA BAKIŞ: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRELERİNİN YAZAR VE İÇERİK YÖNÜNDEN AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Özet   PDF
Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ
 
2017: Özel Sayı Türkiye’nin Bölgesel Güç Olma Hedefi Çerçevesinde Değişen Dış Ticaret Politikası: 2002-2012 Dönemi Özet   PDF
Fulya AKGÜL DURAKÇAY, Önder CANVEREN
 
2017: Özel Sayı Türkiye’nin Bölgesel Güç Olma Hedefi Çerçevesinde Değişen Dış Ticaret Politikası: 2002-2012 Dönemi Özet
Fulya Akgül Durakçay, Önder Canveren
 
Cilt 14, Sayı 1 (2012) TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNDE TOPLUMSAL SORUN ALANLARI Özet   PDF
Gülay ERCİNS
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) TÜRKİYE’NİN IMF DENEYİMİNE BİR BAKIŞ Özet   PDF
Ercan ENÇ, Gökhan AYKAÇ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) TÜRKİYE’NİN İTHALAT VE İHRACATININ EŞBÜTÜNLEŞME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ (1990-2007) Özet   PDF
E. Yasemin UYAR BOZDAĞLIOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) ÜCRET KURAMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Özet   PDF
Nazım ÖZTÜRK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) ÜLKELERE GÖRE İŞE İLİŞKİN DEĞERLERİN İNCELENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KAZAK, RUS VE TÜRK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Azize ERGENELİ, Janar TEMİRBEKOVA
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) ÜLKELERİN KÜRESELLEŞME DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜKLÜK GÖSTERGELERİ İLE CİNSİYET TEMELLİ GELİŞME ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Senem KURT TOPUZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Ülkemizde Gürültü Farkındalığı Sorunu: Şişli Örneği Özet   PDF
Sezgin SEZGİN, Ahmet MUTLU
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) ÜLKEMİZDE GÜRÜLTÜ FARKINDALIĞI SORUNU: ŞİŞLİ ÖRNEĞİ Özet
Sezgin Sezgin, Ahmet Mutlu
 
Cilt 17, Sayı 3 (2015) ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) OLGUSU VE HUKUKİ SONUÇLARI Özet   PDF
İrep KIROĞLU BAYAT, Beril BAYKAL
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) ULUSLARARASI HUKUKTA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ, TANIMA DOKTRİNİ VE BİR NORM OLARAK AYRILMA HAKKI Özet   PDF
Fatma TAŞDEMİR
 
Cilt 14, Sayı 1 (2012) ULUSLARARASI PAZARLAMADA PSİKOLOJİK MESAFE İLE ÜRÜN STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet   PDF
Selay ILGAZ SÜMER, M.Mithat ÜNER
 
Toplam 839 ögeden 751 - 775 arası << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.