Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU HAT TERCİH OLASILIĞININ BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Hüseyin ÖZER, M.Suphi ÖZÇOMAK, Erkan OKTAY
 
Cilt 12, Sayı 3 (2010) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Özet   PDF
Hüsne DEMİREL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Betimlenmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi Özet   PDF
Rana Şen DOĞAN, Veysel YILMAZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Betimlenmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi Özet
Rana ŞEN DOĞAN, Veysel YILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI VE KARİYER TERCİHLERİNİN ZAMAN YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Murat KIZANLIKLI, Ece KONAKLIOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2008) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN KALİTE BEKLENTİLERİ: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ Özet   PDF
Reha SAYDAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006) ÜRÜN KONUMLANDIRMADA GÖRSEL BİR ARAÇ: ALGILAMA HARİTALARI VE ÇİKOLATALI GOFRET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Mehmet BAŞ, Metehan TOLON, Aydın KOÇAK, Selma KALYONCUOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 2 (2007) ÜYELİK FONKSİYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Özet   PDF
Fatih ECER
 
Cilt 16, Sayı 3 (2014) UYGULAMALI SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA ÖLÇME, ÖLÇEKLER VE “LİKERT” ÖLÇEK KURMA TEKNİĞİ Özet   PDF
Bülent BAYAT
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999) Vergi Avantajları Özet   PDF
Şükrü KIZILOT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Vergi Erozyonu Açısından Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi Özet   PDF
Fatih SARAÇOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 3 (2005) VERGİ GELİRLERİ VE KAMU HARCAMALARI AÇISINDAN ENFLASYON: TANZİ VE TERS TANZİ ETKİLERİ Özet   PDF
A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999) Vergi Maliyeti Üzerine Özet   PDF
F. Nilgün BALKAYA AKÇA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık Özet   PDF
Fatih SARIOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) VERGİ YARDIMCILARININ VERGİ UYUMUNA ETKİSİ Özet   PDF
Mehmet TUNÇER
 
Cilt 1, Sayı 2 (1999) Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Yergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması Özet   PDF
Fevzi Rifat ORTAÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (1999) Vergilendirme Politikası, Gelir ve İkame Etkileri Açısından izlenebilecek Gelir Vergisi Politikasının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Abdurrahman AKDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) VERGİLENDİRME YETKİSİ VE TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Özet   PDF
Fatih SARAÇOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Gelir, İkame ve Mali Etkileri Özet   PDF
Hale BALSEVEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2014) VZA/AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ANKARA’DAKİ KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) WASHINGTON UZLAŞMASI SONRASINDA DÜNYA BANKASINDAN BİR AÇILIM ÖNERİSİ: “KAPSAMLI KALKINMA İÇİN ÇERÇEVE" Özet   PDF
Gülin YAVUZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) What Type Of Constitution EU Needs? An Analysis of the Constitutionalization Problems Within The European Union Özet   PDF
Nuri KORKMAZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) Women And The Politics Of Human Rights Within The Islamic Discourse In Iran Özet   PDF
Haleh AFSHAR
 
Cilt 18, Sayı 3 (2016) YAPAY SİNİR AĞLARI İLE CO2 EMİSYONU TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Hakan PABUÇCU, Turgut BAYRAMOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Yapısal Kırılmaların Varlığı Durumunda Geliştirilen Birim-Kök Testleri Özet   PDF
Funda YURDAKUL
 
Toplam 805 ögeden 751 - 775 arası << < 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.