Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 3 (2013) AĞIZDAN AĞZA PAZARLAMA VE TÜKETİCİLERİN AĞIZDAN AĞZA PAZARLAMAYI KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Pelin ÇAYLAK, Metehan TOLON
 
Cilt 17, Sayı 1 (2015) AKADEMİK PERSONELİN ALGILADIĞI PSİKOLOJİK TACİZ DAVRANIŞLARI İLE İŞ PERFORMANSI, PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK SAĞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Rıza ŞENERKAL, Sıtkı ÇORBACIOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 3 (2005) AKREDİTİF: KESİN ÖDEME GARANTİSİ Mİ YADA DOĞRULAMA ENSTRÜMANI MI? Özet   PDF
Veysel KULA
 
Cilt 3, Sayı 3 (2001) Algılama Haritaları: Departmanlı Mağazalar Üzerine Ampirik Bir Araştırma Özet   PDF
M. Mithat ÜNER, Sanem ALKİBAY
 
Cilt 14, Sayı 1 (2012) ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Özet   PDF
Seren Görkem ÜREN, Sıtkı ÇORBACIOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) ALMAN SEÇİM SİSTEMİ: KARMAŞIK BİR SEÇİM SİSTEMİ Özet
İhsan Yılmaz Bayraktarlı
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Alternatif Modellerin Enflasyon Öngörü Performansı: Türkiye Örneği Özet   PDF
Sezgin AKSOY, Nezir KÖSE, Nuri UÇAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi Özet   PDF
A. Füsun ARSAVA
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) An Analysis of Exchange Market Pressure and Monetary Policy: Evidence from Turkey Özet   PDF
Alpaslan AKÇORAOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) An Analysis on the Attitudes of Students of Vocational School of Health Services towards Professional English Course Özet   PDF
Emine KARABULUT, Turgut KARABULUT
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) An Analysis on the Attitudes of Students of Vocational School of Health Services towards Professional English Course Özet
Emine KARABULUT, Turgut KARABULUT
 
Cilt 1, Sayı 2 (1999) An Empirical Assessment on the Issue of Conflict between Italian Importing Firms and Turkish Exporting Firms in Channels of Distribution Özet   PDF
M. Mithat ÜNER, Osman M. KARATEPE
 
Cilt 12, Sayı 2 (2010) AN EMPIRICAL INVESTIGATION THROUGH THE EFFICIENT USAGE OF KNOWLEDGE IN TURKISH BANKING SECTOR Özet   PDF
Canan ÇETİN, Melisa ERDİLEK KARABAY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) An Empirical Study of Turkish Economic Migrants in North Cyprus Özet   PDF
Özay MEHMET, M. TAHİROĞLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMIYLA KURULUŞ YERİ SEÇİMİ Özet   PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2009) ANAYASACILIK HAREKETLERİ, KAPİTALİZM VE OSMANLI Özet   PDF
Ahmet ÖZKİRAZ, Berkan HAMDEMİR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2010) ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPMA USULÜ Özet   PDF
Ömer KESKİNSOY
 
Cilt 17, Sayı 1 (2015) ANKARA ŞEHİR İÇİ TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: BİR YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Özet   PDF
Uğur YILDIRIM, Uğur ÖZCAN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2010) ANKARA’DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Özet   PDF
Babak DANESHVAR ROUYENDEGH, Turan Erman ERKAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006) ANKARA’DA YEREL AKTÖRLERİN YEREL YÖNETİM REFORM TASARISINA BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Ayşe Çolpan KAVUNCU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999) Anonim Ortaklıkta Mali Durumun İyileştirilmesi Özet   PDF
Ahmet TÜRK
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN İKİ AŞAMALI ÇÖZÜMÜNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI Özet   PDF
Gül GÖKAY EMEL, Çağatan TAŞKIN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2010) ARACI KURUMLARIN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İLGİLİ DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2001) Are the Conditions for Ricardian Equivalence Theorem Likely to Hold in Developing Countries? Özet   PDF
Mustafa Ali SARILI
 
Cilt 19, Sayı 3 (2017) Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards Özet   PDF
Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR
 
Toplam 839 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.