Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet
Dr. Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLIK VE EĞİTİME ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ Özet   PDF
Ahmet İhsan KAYA, Zafer ÇALIŞKAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2001) Ekonomik Simülasyon ve Bir Uygulama Özet   PDF
Ayşe KAZAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2015) EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİN BİR ARACI OLARAK ULUSAL REFAH FONU MODELİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ Özet   PDF
Kürşat YALÇINER, Ali Murat SÜREKLİ
 
Cilt 15, Sayı 3 (2013) ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİNİN OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet   PDF
Burcu ZENGİN, Aybegüm GÜNGÖRDÜ
 
Cilt 14, Sayı 3 (2012) ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Filiz YALÇIN, Mehmet BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) Eleme Hipotezi: Eğitimin İşgücü Piyasalarında Eleme Fonksiyonu Özet   PDF
Yücel UYANIK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Empirical Studies About the Economic and Political Determinants of Budget Deficits Özet   PDF
A. Özlem ÖNDER
 
Cilt 3, Sayı 3 (2001) Endüstri İlişkileri Sisteminde Değişimi Üreten Temel Dinamikler Özet   PDF
Erdinç YAZICI
 
Cilt 11, Sayı 3 (2009) ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN YENİ YÜZÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: EMEĞİ ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME STRATEJİSİ Özet   PDF
Volkan IŞIK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) Endüstrileşme Sürecinde Mikro Sosyo-Ekonomik Çevrede Fuarın Anlamı Özet   PDF
Feramuz AYDOĞAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2006) ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ TATMİNİ VE ÖLÇÜMÜ: BİR KAVRAMSALLAŞTIRMA ÇABASI Özet   PDF
Osman GÖK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2000) Enflasyonun Vergi Etkisi Özet   PDF
İsmail ENGİN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Engellilere Yönelik Sosyal Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü: Keçiören Belediyesi Örneği Özet   PDF
Banu METİN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2017) Engellilere Yönelik Sosyal Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü: Keçiören Belediyesi Örneği Özet
Banu Metin
 
Cilt 17, Sayı 1 (2015) ERGONOMICAL ANALYSIS OF WORK ENVIRONMENTS OF CUSTOMER REPRESENTATIVES WORKING IN CALL CENTERS Özet   PDF
Elif ÇELENK KAYA, Mehmet Merve ÖZAYDIN, Necla İrem ÖLMEZOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Eski Yugoslavya’da Sivillere Karşı Gerçekleştirilen Eylemler Özet   PDF
Hakan TAŞDEMİR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) Esnek İstihdamdaki Trend ve İşletmelerle Çalışanlar Üzerine Etkileri Özet   PDF
Ertuğrul TARCAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETME VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Enver AYDOĞAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2015) ETİK İKLİM VE ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Gülfiz Ergin DEMİRDAĞ, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) ETİKTEN ETİKETE “İşletmelerde Çevresel Etik: Söylem-Eylem Farklılaşması” Özet   PDF
Metin REYHANOĞLU, Murat TEK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2011) ETKİN BİR KAMU YÖNETİMİ İÇİN ARTAN SAVUNMA HARCAMALARININ DENETİMİ VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN ROLÜ Özet   PDF
Mehmet GÜNEŞ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2009) ETNİK (ÇİNGENE) İŞGÜCÜNÜN ENFORMEL İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIM BİÇİMLERİ VE BU SÜREÇTE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: İSTANBUL (CANKURTARAN) VE EDİRNE (MENZİLAHIR) ÖRNEKLERİ Özet   PDF
Fatma ERDOĞAN ARAS
 
Cilt 10, Sayı 1 (2008) FAİZ DÜZEYİNİN DÖVİZ KRİZİNİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ŞUBAT 2001 KRİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Aydan KANSU, Cem Mehmet BAYDUR
 
Toplam 839 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.