Gazi Üniversitesi

Konu başlığı indeksini tarayın

Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) " A POLITICO-SOCIOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS? WHAT ELSE? " Özet   PDF
Burcu BOSTANOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 3 (2011) 1791 VE 1793 FRANSIZ ANAYASALARI’NA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Özet   PDF
Ertuğrul Cenk GÜRCAN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) 19. VE 20. YÜZYILLARDA YAŞANAN GÖÇLERİN TÜRK MALİYE TÂRİHİ AÇISINDAN ANALİZİ Özet   PDF
Ali Rıza GÖKBUNAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2003) 1980 Sonrası Dönemde Merkez Bankasından Kaynak Kullanımının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi Özet   PDF
Eren ÇAŞKURLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) 1980 Sonrası Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Gelişimi ve Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Hüseyin YAYMAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2000) 20. Yüzyılın Örgüt Yapılarındaki Gelişmeleri Bir İrdeleme Özet   PDF
Ö. Tengiz ÜÇOK
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) 2004 BELEDİYE REFORM ÇALIŞMALARINDA İDARİ VESAYETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Hikmet KAVRUK, Hasan YAYLI
 
Cilt 13, Sayı 3 (2011) 2008 EKONOMİK KRİZİNİN GIDA VE TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA ANALİZİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Mustafa EMİR, Duygu ARSLANTÜRK, Uğur SEVİM
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) 21. Yüzyılda Türk Modernleşmesinde Paradigma Değişimi Özet   PDF
Vedat BİLGİN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) 21.Yüzyılda Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler Özet   PDF
Burhan AYKAÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2003) 39 No'lu Ums ve Tms’nin Uyumlaştırılması Özet   PDF
Halim ERGEN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2013) 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU VE OLASI ETKİLERİ -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mithat Arman KARASU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2002) A Decade of Managing for Results in American Public Administration: An Assessment of Accomplishments and Perspectives on Future Developments Özet   PDF
Kress G.G
 
Cilt 18, Sayı 1 (2016) A GENETIC ALGORITHM FOR THE ALLOCATION OF DANGEROUS GOODS CONTAINERS IN A STORAGE YARD FOR FREIGHT VILLAGES AND DRY PORTS Özet   PDF
Ural Gökay ÇİÇEKLİ, Yunus KAYMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2000) A Mathematical Programming Model for the Synchronized Development of Dynamic Inventory and Distribution Schedules Özet   PDF
Armağan TARIM, Aydın ULUCAN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) A Neo-Realist Case Study of U.N.-Authorized Humanitarian Interventions in The Post-Cold War World Özet   PDF
Şahin Eray KIRDIM
 
Cilt 19, Sayı 2 (2017) A NEO-REALIST CASE STUDY OF U.N.-AUTHORIZED HUMANITARIAN INTERVENTIONS IN THE POST-COLD WAR WORLD Özet
Şahin Eray Kırdım
 
Cilt 3, Sayı 1 (2001) AB Başkanlığı Özet   PDF
Füsun ARSAVA
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) ABD VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İŞLETME EĞİTİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İŞLETME EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Aykut GÖKSEL, Osman BARAK
 
Cilt 8, Sayı 1 (2006) ABD’NİN SOĞUK SAVAŞ SONRASI HEGEMONYA ÇABALARI ETKİSİNDE NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALESİ Özet   PDF
Jülide KARAKOÇ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) AB’NİN GELİŞEN “AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI” VE TÜRKİYE Özet   PDF
Haydar EFE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) AÇIK DEFTER YÖNETİMİ: İŞLETMELERDE UYGULANMASI VE BAŞARI KOŞULLARI Özet   PDF
Ferit ÖLÇER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) AÇIK EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI VE ÜRETİM İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA Özet   PDF
Nihat IŞIK
 
Cilt 14, Sayı 3 (2012) ADAM SMITH VE AMARTYA SEN Özet   PDF
Çiğdem BOZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) Agency Agreements In American Law;Comparısıon With Turkish Civil Law Özet   PDF
Gül EFEM
 
Toplam 839 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.