Gazi Üniversitesi

Yazar Detayları

Yazar Detayları

AÇIKEL, Zeynep

  • 2017: Özel Sayı - Makaleler
    Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
    Özet  PDF


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.