Gazi Üniversitesi

Yazar Detayları

Yazar Detayları

AKDOĞAN, Nalan

  • Cilt 3, Sayı 3 (2001) - Makaleler
    IAS 39 Nolu Standart Hükümlerine Göre Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlık İşlemlerinde Uygulanacak Muhasebe Politikaları
    Özet  PDF


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.