Gazi Üniversitesi

Yazar Detayları

Yazar Detayları

Akgül Durakçay, Fulya, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Türkiye

  • 2017: Özel Sayı - Makaleler
    Türkiye’nin Bölgesel Güç Olma Hedefi Çerçevesinde Değişen Dış Ticaret Politikası: 2002-2012 Dönemi
    Özet


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.