Gazi Üniversitesi

Yazar Detayları

Yazar Detayları

GÖKSEL, Aykut

 • Cilt 12, Sayı 3 (2010) - Makaleler
  İŞGÖREN SALDIRGANLIĞININ BİREY-GRUP DÜZEYİNDE AMPİRİK BİR ANALİZİ
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2010) - Makaleler
  ÖRTÜLÜ BİLGİ PAYLAŞIM NİYETİ ÜZERİNDE SOSYAL SERMAYE VE DENETİM MERKEZİ ODAKLILIĞININ ROLÜ: HEKİMLİKTE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 3 (2007) - Makaleler
  ABD VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İŞLETME EĞİTİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İŞLETME EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERİN İNCELENMESİ
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2004) - Makaleler
  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: İNDİRİM KARTLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 3 (2016) - Makaleler
  LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE İLİŞKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 3 (2017) - Makaleler
  Kuşaklar Arasi Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analizi
  Özet  PDF


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.