Gazi Üniversitesi

Cilt 9, Sayı 3 (2007)

Cilt 9, Sayı 3 (2007)

İçindekiler

Makaleler

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK VERGİ AHLÂKI PDF
Mehmet TOSUNER, İhsan Cemil DEMİR 1-20
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİNDEKİ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞINA AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTININ GETİRDİKLERİ PDF
Hakan TAŞDEMİR, Arif BAĞBAŞLIOĞLU 1-16
ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMIYLA KURULUŞ YERİ SEÇİMİ PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN 1-20
YEREL YÖNETİMLERDE PERSONELİN EĞİTİM İHTİYACI - AYDIN ÖRNEĞİ PDF
Fatma Neval GENÇ 1-18
LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Cengiz ALKIN, Sinan ÜNSAR 1-20
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞLETME UYGULAMALARI: BARTIN ÖRNEĞİ PDF
Şebnem KOLTAN 1-14
TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MAĞAZA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ PDF
Cihan POLAT, Banu KÜLTER 1-18
AB’NİN GELİŞEN “AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI” VE TÜRKİYE PDF
Haydar EFE 1-20
ABD VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İŞLETME EĞİTİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İŞLETME EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERİN İNCELENMESİ PDF
Aykut GÖKSEL, Osman BARAK 1-34
WASHINGTON UZLAŞMASI SONRASINDA DÜNYA BANKASINDAN BİR AÇILIM ÖNERİSİ: “KAPSAMLI KALKINMA İÇİN ÇERÇEVE" PDF
Gülin YAVUZ 1-16
TÜRKİYE’DE PARA ARZI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ PDF
Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 1-16
TÜRKİYE’NİN İTHALAT VE İHRACATININ EŞBÜTÜNLEŞME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ (1990-2007) PDF
E. Yasemin UYAR BOZDAĞLIOĞLU 1-12
GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA AB - ABD İLİŞKİLERİ VE IRAK SAVAŞI PDF
Levent Ersin ORALLI 1-24


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.