Gazi Üniversitesi

Cilt 9, Sayı 2 (2007)

Cilt 9, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Makaleler

RASSAL YÜRÜYÜŞ (Random Walk) HİPOTEZİ’NİN İMKB’DE TEST EDİLMESİ: KOŞU TESTİ UYGULAMASI PDF
Ahmet Kamil TUNÇEL 1-18
TÜRK ÖZEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN KISA VADELİ YATIRIM RİSKLİLİĞİ: RİSKE MARUZ DEĞER (VAR) UYGULAMASI PDF
Kadir Murat ALTINTAŞ 1-19
İNTERMODAL TERMİNALLERİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK MERKEZLER, DAĞITIM PARKLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM PDF
Hülya ZEYBEK, Muhteşem KAYNAK 1-20
AZERBAYCAN’IN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cihan BULUT 1-16
MODERN KREDİ RİSKİ YÖNETİMİNDE DERECELENDİRMENİN YERİ VE İMKB’YE KAYITLI ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Yıldız AYANOĞLU, Burak ERTÜRK 1-16
İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PDF
Ayşe YILDIZ 1-14
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN RESMİ İNTERNET SİTESİ SAHİPLİĞİ İLE GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Abdullah NARALAN 1-16
SOSYAL BİR ÜRÜN OLARAK TOPLUMA PAZARLANAN HAYIRSEVERLİK: STRATEJİK HAYIRSEVERLİK PDF
Betül BALIKÇIOĞLU, Korhan KARACAOĞLU 1-22
İŞLETMELERDE ÖRTÜLÜ BİLGİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI İLE OLASI STRATEJİK RİSK SENDROMLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Hulusi DOĞAN 1-18
ÜYELİK FONKSİYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? PDF
Fatih ECER 1-20
TERSİNE LOJİSTİK: ÖNEMİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI PDF
Gülsün NAKIBOĞLU 1-16
OSMANLI-TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE MODERNLEŞTİRİCİ UNSUR OLARAK BÜROKRATİK ELİTLER PDF
Yusuf PUSTU 1-18
TÜRKİYE’DE BÜTÇE SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMASI ÇERÇEVESİNDE ORTA VADELİ HARCAMA SİSTEMİNE GEÇİŞ: 2000-2008 YILLARI DEĞERLENDİRMESİ PDF
Nazan SUSAM, Binhan Elif YILMAZ 1-28


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.