Gazi Üniversitesi

Cilt 8, Sayı 3 (2006)

Cilt 8, Sayı 3 (2006)

İçindekiler

Makaleler

KAMU KESİMİ YOLSUZLUKLARININ NEDENLERİ PDF
Hayati AKSU, Selim BAŞAR, Gökalp N. SELÇUK 1-21
BEKLENEN VE BEKLENMEYEN PARA POLİTİKALARININ REEL ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Mübariz HASANOV 1-20
LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE BAĞIMLILIK PDF
Ünal ARSLAN 1-20
REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Özlem ÇETİNKAYA 1-20
ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ TATMİNİ VE ÖLÇÜMÜ: BİR KAVRAMSALLAŞTIRMA ÇABASI PDF
Osman GÖK 1-18
JOINT VENTURE’A İSTEKLİ OLAN İŞLETMELERİN BU ORTAKLIK TÜRÜNE HAZIR OLMA DÜZEYLERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) PDF
Hüseyin Sabri KURTULDU, Hüseyin GÜMÜŞ 1-16
PAZARLAMA KARMASI MAL VE HİZMETLER İÇİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL DEĞERLENDİRİLİR? BETİMLEYİCİ BİR ARAŞTIRMA PDF
Selay ILGAZ SÜMER, Zeliha ESER 1-22
FRANCHISING SİSTEMİNİN GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Dilber ULAŞ 1-19
ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA PDF
Cem Cüneyt ARSLANTAŞ 1-18
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAMU KURULUŞLARINDA UYGULANMASI: SORUNLAR VE YENİ ARAYIŞLAR PDF
M. Akif ÖZER, Burhan AYKAÇ 1-32
DEVLETİ YENİDEN KEŞFETMEK: DEVLET GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ OLARAK İDARİ KAPASİTE PDF
Gülise GÖKÇE 1-28
‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ ARGÜMANI VE ‘DERİN EKOLOJİK’ İTİRAZ PDF
Dr. Doğan BIÇKI, Yasemin KAYA 1-19
KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINI AÇIKLAYAN MAKRO VE MİKRO MODELLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME PDF
Mustafa DURMUŞ 1-55


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.