Gazi Üniversitesi

Cilt 8, Sayı 1 (2006)

Cilt 8, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Makaleler

ÖRGÜTLERDE ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMALARI VE BUNA İLİŞKİN OLARAK 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ PDF
Tamer BOLAT, Oya Aytemiz SEYMEN, Oya İnci BOLAT 1-30
BULANIK AĞIRLIKLANDIRMA VE BULANIK DERECELENDİRME TABANLI BİR SATIN ALMA KARAR DESTEK SİSTEMİ PDF
Yavuz KILAĞIZ, Ahmet BARAN, Tevhit KAHRAMAN 1-15
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ BÜYÜMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Gökhan KARABULUT, Ayşe ÇELİKEL DANIŞOĞLU 1-17
GLOBAL KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN MAKSİMİZASYONUNU HEDEFLEME: ULUSLARARASI ARENADA ÖRGÜTLENME VE AĞ OLUŞTURMA PDF
Müslüme NARİN, Akın MARŞAP, Mehmet Ali GÜROL 1-14
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİ: YENİ ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE’NİN REKABET DURUMLARI PDF
Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK 1-16
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAYITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇMEYE YÖNELİK AMPİRİK ÇALIŞMA: ELEKTRİK ÜRETİMİ YAKLAŞIMI PDF
Vuslat US 1-18
PROJE İHALELERİNDE KAMU İHALE MEVZUATININ UYGULANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DENEME PDF
Göksel MERİÇ 1-8
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TATMİNİ VE ŞİKAYET DAVRANIŞI: KARABÜK İLİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Resul USTA 1-17
TÜRKİYE’DE EVLİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA GÖRE OLUŞAN DOĞURGANLIK FARKLILIKLARI: AYRIŞTIRMA ANALİZİ PDF
Sibel SELİM 1-25
PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ EVRİMİ PDF
Selay ILGAZ SÜMER, Zeliha ESER 1-22
KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN BÜTÇE İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (ELEŞTİREL VE NORMATİF BİR YAKLAŞIM) PDF
İlhami SÖYLER 1-23
SEÇİLEN BAZI İLLERİN VERGİ YAPISI VE KDV AÇISINDAN VERGİ YÜKÜNÜN İNCELENMESİ PDF
Mahmut İNAN 1-18
ABD’NİN SOĞUK SAVAŞ SONRASI HEGEMONYA ÇABALARI ETKİSİNDE NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALESİ PDF
Jülide KARAKOÇ 1-21


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.