Gazi Üniversitesi

Cilt 6, Sayı 3 (2004)

Cilt 6, Sayı 3 (2004)

İçindekiler

Makaleler

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELECEĞİ UMUT VERİYOR MU? PDF
Erdal GÜMÜŞ 1-16
KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL OTOREGRESSİP (SETAR) MODEL VE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE UYGULAMASI PDF
Reşat KASAP, Nilüfer ÇELİK 1-14
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PİYASA YAPISI VE PERFORMANS İLİŞKİLERİNİN ETKİNLİK İÇİN DOĞRUDAN BİR ÖLÇÜT KULLANILARAK TEST EDİLMESİ PDF
Burak GÜNALP, Tuncay ÇELİK 1-27
TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (1924-2002) PDF
Harun TERZİ 1-17
YENİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARI VE KAMU DESTEKLEME POLİTİKALARI: TÜRKİYE’DEN BÖLGESEL PANEL VERİ SETİYLE AMPİRİK BİR ANALİZ PDF
Lütfi ERDEN, Hatice KARAÇAY ÇAKMAK 1-20
İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRENME PDF
Murat KARAÖZ 1-16
İMALAT İŞLETMELERİNDE BÜTÜNLEŞİK İMALAT VE İŞ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
Mustafa KÖSEOĞLU 1-19
YETENEK TABANLI STRATEJİLERİN YÜKSELİŞİ: KAVRAMSAL BİR ANALİZ ÇALIŞMASI PDF
Hulusi DOĞAN 1-19
AVRUPA BİRLİĞİ DENETİM VE DENETÇİYE İLİŞKİN ESASLARIN UYUMLAŞTIRILMASI (HARMOJNİZASYON) ÇALIŞMALARI PDF
Figen ZAİF 1-25
KOBİ’LERİN YABANCI PAZARLARA AÇILMADA KULLANDIKLARI STRATEJİLER PDF
Dilber ULAŞ 1-26
ETİKTEN ETİKETE “İşletmelerde Çevresel Etik: Söylem-Eylem Farklılaşması” PDF
Metin REYHANOĞLU, Murat TEK 1-25
19. VE 20. YÜZYILLARDA YAŞANAN GÖÇLERİN TÜRK MALİYE TÂRİHİ AÇISINDAN ANALİZİ PDF
Ali Rıza GÖKBUNAR 1-22
GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ YAKLAŞIMI VE AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI PDF
Burak TANGÖR 1-16


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.