Gazi Üniversitesi

Cilt 5, Sayı 3 (2003)

Cilt 5, Sayı 3 (2003)

İçindekiler

Makaleler

PART-TIME WORK IN TURKEY PDF
Serap PALAZ 1-13
INTRA-INDUSTRY TRADE PATTERNS OF TURKEY: APANEL STUDY PDF
Elif ÇEPNİ, Nezir KÖSE 1-16
DIŞ TİCARET REJİMİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İTHALATIN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Filiz ÖZAĞ, Murat ATAN, Semiha KAYA 1-15
DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERLE ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ: DURAĞAN VE DURAĞAN OLMAMANIN ETKİLERİ PDF
Nuri UÇAR, Nezir KÖSE, Sezgin AKSOY 1-12
TÜRKİYE’NİN IMF DENEYİMİNE BİR BAKIŞ PDF
Ercan ENÇ, Gökhan AYKAÇ 1-19
AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRK İMALAT SANAYİİ ALT SEKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİ KARLILIK ETKİLERİ PDF
Sevinç MIHÇI, Arzu AKKOYUNLU WIGLEY 1-15
MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİYLE YAPILAN SATIŞLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Azzem ÖZKAN 1-14
SORUMLULUK MERKEZLERİ VE TRANSFER FİYATLAMASI: ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE UYGULAMA PDF
Özlem ÖZKANLI 1-18
FİNANSAL KRİZLERİN HİSSE YOĞUNLUĞU AÇISINDAN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME PDF
Mehmet GENÇTÜRK, Hayrettin USUL 1-8
KURAMSAL YAKLAŞIMLARDA YAPIYA İLİŞKİN İKİLEMLER PDF
Suna BAŞAK 1-28
YÖNETİMDE İSTİKRAR ARAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI VE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nagihan Talat ARSLAN 1-13
VERGİLENDİRME YETKİSİ VE TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ PDF
Fatih SARAÇOĞLU 1-15
TÜRKİYE'DE FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE İÇ BORÇLANMA VE SERMAYE PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Hilmi ÜNSAL 1-15
LA TURQUIE ENTRE L’EUROPE ET LE TÜRKİSTAN PDF
Haydar ÇAKMAK 1-9
" A POLITICO-SOCIOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS? WHAT ELSE? " PDF
Burcu BOSTANOĞLU 1-7


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.