Gazi Üniversitesi

Cilt 5, Sayı 2 (2003)

Cilt 5, Sayı 2 (2003)

İçindekiler

Makaleler

Cumhuriyetin 80. Yılında İsatatistik Üzerine Genel Bir Değerlendirme PDF
Reşat KASAP 1-9
Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecinde Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Ekonomik / Sosyal Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Murat ATAN, Filiz ÖZAĞ 1-19
Cumhuriyetin Kuruluş Yılları ve 80 Sonrası Dönemin Bütçe Politikaları - Uygulamaları: Devletin İnşasından Devletin Tasfiyesine PDF
Aziz KONUKMAN 1-37
Sargent ve Wallace Açısından Para Politikasına Bakış: Sıkı Para Politikası Enflasyonu Engellemez: TCMB'nin Para Politikasının 1989-2002 Yılları İçin Değerlendirilmesi PDF
Cem Mehmet BAYDUR, Bora SÜSLÜ 1-14
Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama PDF
Ömer Selçuk EMSEN, Sinan KUŞÇU, Filiz SARSILMAZ 1-19
Genişlemenin Avrupa Birilğinin Bazı Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkiye Etkisi PDF
Erkan OKTAY, Hüseyin ÖZER 1-22
Social Capital: A Survey PDF
Selçuk AKÇAY 1-12
Dışa Açılma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi PDF
Belgin AYDINTAN 1-18
Türkiye’de İdari Reform Hareketlerinin Eleştirel Bir Tahlili PDF
Burhan AYKAÇ, Hüseyin YAYMAN, Mehmet Akif ÖZER 1-27
Effectiveness In Government: The Theory Of Intentional Action In A Comparative Perspective PDF
Hamza ATEŞ 1-11
İletişim Teknolojisindeki Yenilikleri ve Temsili Demokrasinin Geleceği PDF
Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI 1-23
Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Gelir, İkame ve Mali Etkileri PDF
Hale BALSEVEN 1-21
Cumhuriyetimizin 80. Yılında Eğitim Harcamaları PDF
Rifat ORTAÇ 1-9
Agency Agreements In American Law;Comparısıon With Turkish Civil Law PDF
Gül EFEM 1-14


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.