Gazi Üniversitesi

Cilt 5, Sayı 1 (2003)

Cilt 5, Sayı 1 (2003)

İçindekiler

Makaleler

Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama PDF
Semra ARIKAN 1-20
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı PDF
Ferhan ÇEVİK, Yeliz YALÇIN 1-16
Çok Amaçlı Atama Problemlerine Bir Çözüm Önerisi PDF
İbrahim GÜNGÖR 1-16
Macroeconomic Variables and Structural Breaks: Empirical Evidence from the Turkish Economy PDF
Funda YURDAKUL, Alpaslan AKÇORAOĞLU 1-9
TÜRKİYE'DEKİ GERİ KALMIŞLIĞA FARKLI BİR YAKLAŞIM: YÜKSEK KAMUSAL DIŞSAL MALİYET-DÜŞÜK EKONOMİK PERFORMANS PDF
Osman DEMİR, Aziz KUTLAR 1-22
Türkiye’de Para Dolanım Hızının İstikrarı: 1987-2001 PDF
Umut HALAÇ, Yeşim KUŞTEPELİ 1-18
Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri PDF
Orhan MORGİL 1-14
39 No'lu Ums ve Tms’nin Uyumlaştırılması PDF
Halim ERGEN 1-14
Personeli Güçlendirme - Empowerment PDF
Öznur YÜKSEL, Hakan ERKUTLU 1-11
Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında Hatasız Üretim Aracı: Poka Yoke PDF
Nurettin PARILTI 1-9
Fransa'da Yerel Yönetimler ve Halkın Karar Alma Sürecine Katılımı PDF
Murat AKÇAKAYA 1-22
Sosyal Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci PDF
Ali. E AKGÜN, Halit KESKİN 1-14
1980 Sonrası Dönemde Merkez Bankasından Kaynak Kullanımının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi PDF
Eren ÇAŞKURLU 1-20
Bütçeleme Sürecinde Bütçe Dengesi Çoğaltanı ve Yatırım-Mali Denge İlişkisi Dinamikleri PDF
A. Niyazi ÖZKER 1-11
Avrupa Birliği : Ekonomik Topluluktan Çevre Topluluğuna (Mı?) PDF
Mehmet ÖZEL 1-18


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.