Gazi Üniversitesi

Cilt 3, Sayı 1 (2001)

Cilt 3, Sayı 1 (2001)

İçindekiler

Makaleler

Bazı Makro Ekonomik Zaman Dizilerinde Değişen Varyanslılığın İncelenmesi PDF
Sabri Serkan KIZILSU, Sezgin AKSOY, Reşat KASAP 1-18
Ekonomik Simülasyon ve Bir Uygulama PDF
Ayşe KAZAN 1-15
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi PDF
Atilla GÖKÇE 1-23
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma PDF
Hasan K. GÜLEŞ 1-18
Ticaret Şirketlerin İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Ortağın Sahibi Olduğu Gayrimenkuldeki Kiracının Tahliyesi İstenebilir mi? PDF
Ahmet BATTAL 1-8
Hastane Seçimine Etkili Olan Faktörler: Bir Alan Uygulaması PDF
Dilaver TENGİLİMOĞLU 1-13
Örgütlerin Gelişimi: Standart Üretimden, Yenilik, Buluş Dönemine PDF
Ergin Sait VAROL 1-14
Şirket Yöneticilerinin Dış Çevre Taramasını Önemsemelerine Yönelik Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Gıda Üreticileri Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma PDF
Belgin AYDINTAN 1-15
Namus Cinayetleri: Hukuki Bir Olgunun Sosyal Boyutu PDF
Galip İSEN 1-14
Yönetimde Yerelleşmenin Planlama Açısından Koşulları PDF
Feral EKE 1-9
Osmanlı’da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri PDF
Hüseyin ÖZGÜR, Sedat AZAKLI 1-20
Yeşil Hareket: Alman Yeşilleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
M. Akif ÖZER 1-26
Are the Conditions for Ricardian Equivalence Theorem Likely to Hold in Developing Countries? PDF
Mustafa Ali SARILI 1-8
AB Başkanlığı PDF
Füsun ARSAVA 1-25
Avrupa Birliği’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi PDF
Burak TANGÖR 1-16


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.