Gazi Üniversitesi

Cilt 19, Sayı 1 (2017)

Cilt 19, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Dergi PDF
Kapak Sayfası 0
Dergi PDF
Künye Sayfası 00
Dergi PDF
İçindekiler Sayfası 000
Kısa Dönemde Sosyal Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, 29/28 OECD Ülkesi için Panel Veri Analizi (1998-2012) PDF
Menşure KOLÇAK, Ali Yasin KALABAK 1-19
Kırılgan - Başarısız Devlet Olgusu ve Terörizm İlişkisi PDF
Mehmet KARAÇUKA, Necmettin ÇELİK 20-41
Kamu Hizmeti Kapsamında Yeni Kamu Yönetiminin Vatandaşlık Anlayışı PDF
Murat AKÇAKAYA, Yağız AKSAKALOĞLU 42-71
Nüfus Yaşlanmasının İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri PDF
Yücel UYANIK 72-94
Kent Konsey’lerinin Yerel Demokrasi Açısından İşlevselliği (Gaziantep Örneği) PDF
Abdullah TAŞTEKİN 95-109
Yeniliğin Belirleyicileri: Yatay Kesit Veri Analizi PDF
Hakan PABUÇCU, İlyas Kays İMAMOĞLU 110-129
Dini Mesajların Tüketici Algılamaları ve Tercih Eğilimine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma PDF
İbrahim BOZACI 130-142
Federal Almanya Cumhuriyeti Seçim Sistemi PDF
İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI 143-170
What Type Of Constitution EU Needs? An Analysis of the Constitutionalization Problems Within The European Union PDF
Nuri KORKMAZ 171-183
Müşterilerin Sadakat Geliştirme Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma PDF
Selma KALYONCUOĞLU, Emel FAİZ 184-210
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması PDF
Serkan KÜNÜ, Selim BAŞAR, Gürkan BOZMA 211-222
Doktrinde İnsan Güvenliği Kavramı: Destekleyenler ve Eleştirenler PDF
Zerrin TORUN 223-241
Çalışma Hayatında Yaşanan Değişimin Ortaya Çıkardığı R Kuşağının Psikolojik Sözleşme Algısı PDF
Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN, Eyüp BEDİR 242-273
Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği PDF
Fatma Gökçen ÇETİN 274-293
Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik PDF
Murat İNCE 294-319
Engellilere Yönelik Sosyal Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü: Keçiören Belediyesi Örneği PDF
Banu METİN 320-344
Yeşil Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi: Bir Literatür Taraması PDF
Sedat BELBAĞ 345-366
Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Zincir Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama PDF
Papatya S. BIÇAKÇI, Sevinç ÜRETEN 367-386
Terör Krizinin İnsan Kaynakları Yönetimi Politikalarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Cemile Füsun MEMİLİ, Ali HALICI 387-414
Cilt 19 Sayı 1 PDF
Bu Sayının Tamamı 1-418


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.