Gazi Üniversitesi

Cilt 16, Sayı 2 (2014)

Cilt 16, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergi PDF
Gazi Üni. İ.İ.B.F. Kapak 0000
Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergi PDF
Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergi İçindekiler 000
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Alptekin SÖKMEN, M. Gökhan BİTMİŞ, Hakan TURGUT 1-14
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON PROGRAMLARINDAKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELERE İLİŞKİN TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Metehan TOLON, Emel SAPMAZ 15-44
SAĞLIKTA REKLAM SERBEST OLMALI MI? TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİ PDF
Aykut EKİYOR, Dilaver TENGİLİMOĞLU 45-71
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL ENDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ PDF
Yasemin KESKİN BENLİ, Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU 72-87
VZA/AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ANKARA’DAKİ KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN 88-112
EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA PDF
Serhat HARMAN, Yılmaz AKGÜNDÜZ 113-133
KÜLTÜREL ZEKA: UZAKYOL KAPTANLARI VE UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Çimen KARATAŞ ÇETİN 134-155
İŞLETME LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HAKKINDAKİ İLGİ DÜZEYLERİ, BEKLENTİLERİ ve FARKINDALIKLARI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ PDF
Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU 156-174
Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergi PDF
Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergi Bütün Doküman 1-184


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.