Gazi Üniversitesi

Cilt 16, Sayı 1 (2014)

Cilt 16, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Makaleler

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ PDF
Abdullah ÇELİK 1-20
THE EFFECT OF PARTICIPATIVE LEADERSHIP ON TURNOVER INTENTIONS PDF
Alptekin SÖKMEN, Alev SÖKMEN 21-26
BELEDİYE İŞLETME VE ŞİRKETLERİNİN DIŞ DENETİMİ PDF
Selçuk KENDİRLİ, M. Şakir BAŞARAN, Hakan TURAN 27-37
KIBRIS’TA TÜRK VE RUM HALKLARININ 1960-1983 YILLARI ARASINDA EKONOMİK YAPISI VE ÖZELLİKLERİ PDF
Soyalp TAMÇELİK 38-73
POLİTİK RİSK YATIRIMCININ DİKKATE ALMASI GEREKEN BİR RİSK MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ PDF
Abdülkadir KAYA, Bener GÜNGÖR, M. Suphi ÖZÇOMAK 74-87
ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648 PDF
Faruk BAL, Süleyman ELİK 88-117
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ ÖRGÜT TEMELLİ ÖZ SAYGIYA ETKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN ARACILIK ROLÜ PDF
Murat YEŞİLTAŞ 118-144
DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI’NIN KAPASİTE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI PDF
Uysal KERMAN, Mehmet AKTEL, Yakup ALTAN, Mustafa ALTUNOK, Hülya TEK 145-176
KEMER SIKMA POLİTİKALARINDAN MALİ TUZAĞA: AB ÇEVRE ÜLKELERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME PDF
Zeliha GÖKER, Servet AKYOL 177-198
Kapak Sayfası PDF
Cilt 16 Sayı 1 Yıl 2014 Kapak 0000
Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014 PDF
Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014 İçindekiler 00000


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.