Gazi Üniversitesi

Cilt 20, Sayı 1 (2018)

Cilt 20, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Bu Sayının PDF
Kapak Sayfası 000
Bu Sayının PDF
Künye Sayfası 00
Bu Sayının PDF
İçindekiler Sayfası 0
Locational Preferences of Transnational Corporations in Turkey: From the Last Period of the Ottoman Empire to the 2000s PDF
Serap KAYASÜ, N. Aydın SAT 1-24
An Investigation of Factors Affecting City Life Satisfaction and an Index Proposal PDF
Veysel YILMAZ, Erkan ARI 25-48
Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Yatırım Gelir-Gider Dengesi: 2000-2016 PDF
Erol BULUT, Fatih Hakan DİKMEN, Affan Hakan ÇERMİKLİ 49-77
Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algıları ve Kadın Yöneticilere Karşı Tutum: Finansal Hizmetler Sektöründe Bir Uygulama PDF
İrge ŞENER, Melisa ERDİLEK KARABAY, Seher ARIKAN TEZERGİL 78-98
Katılımcı Yönetim ve Avustralya Seçim Sistemi PDF
Ceray ALDEMİR, Özge HAMEŞ 99-116
Ekolojik Düşünce Bağlamında Uygarlık Eleştirisini Yeniden Tahayyül Etmek PDF
Seçil Mine TÜRK 117-130
Sağlık Hizmetlerinde Etkin Kaynak Yönetimi: Vitreoretinal Cerrahi ve Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Cihaz ve Malzemelerinin Merkezi Alım Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme PDF
Tekin AVANER, Elif AVANER 131-152
AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli PDF
Volkan BEKTAŞ, H. Ozan ERUYGUR 153-172
Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi PDF
Ayşe İŞİ, Sedat YENİCE, Fatih ÇEMREK 173-188
Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme PDF
Mustafa Tevfik KARTAL 189-208
Anılarda 12 Mart Muhtırası: “Bizden Başka Herkesin İktidarda Olduğu O Dönem PDF
Önder BOZKURT 209-243
Cilt 20 Sayı 1 (2018) PDF
Bu Sayının Tamamı 1-247


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.