Gazi Üniversitesi

Cilt 19, Sayı 2 (2017)

Cilt 19, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Kapak PDF
Kapak Sayfası 0
Künye PDF
Künye Sayfası 00
Bu Sayının PDF
İçindekiler Sayfası 000
Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma PDF
Alptekin SÖKMEN, Osman BENK, Savaş GAYAKER 415-429
Türkiye’de Enerji Kullanımı ve İklim Değişikliği: 1990-2030 Dönemine İlişkin Tanımsal Bir Uygulama PDF
Sevda YAPRAKLI, Turgut BAYRAMOĞLU 430-453
Dimensions of Entrepreneurial Orientation and Entrepreneur’s Characteristics That Affect The Internetionalization Process of Turkish Born Global Firms PDF
Behiye BEĞENDİK 454-474
Devlet ve Örgütlü Yapılar: Kamusal Alanda Bir Karşılaşmanın İmkân ve Sonuçları Üzerine PDF
Fatih ERTUGAY 475-491
Sınavlara Gözetmen Atama Probleminin Çözümü İçin Takas Bazlı Bir Algoritma Önerisi PDF
Mehmet ÖZÇALICI 492-506
Capital Structure Determinants in Financial Institutions: Turkish Banking System PDF
Mehmet Kenan TERZİOĞLU 507-526
İşgücüne Katılmama Kararında Toplumsal Cinsiyetin Rolü PDF
Selcen ÖZTÜRK, Kübra COŞAR 527-543
Stratejik Emtialar ve Finansal Değişkenler: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı PDF
Sümeyra GAZEL 544-563
İşletmelerin Kurumsallaşma Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması PDF
Serkan AYLAN, Hakan KOÇ 564-585
An Analysis on the Attitudes of Students of Vocational School of Health Services towards Professional English Course PDF
Emine KARABULUT, Turgut KARABULUT 586-602
Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği PDF
Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU 603-614
A Neo-Realist Case Study of U.N.-Authorized Humanitarian Interventions in The Post-Cold War World PDF
Şahin Eray KIRDIM 615-632
Departmanlı Mağazalarda Atmosferin Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi PDF
Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, Nurettin PARILTI 633-654
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Betimlenmesine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Önerisi PDF
Rana Şen DOĞAN, Veysel YILMAZ 655-675
Ülkemizde Gürültü Farkındalığı Sorunu: Şişli Örneği PDF
Sezgin SEZGİN, Ahmet MUTLU 676-700
Türkiye’de 1924-2012 Yılları Arası Genel Bütçe Gelir ve Gider Tahminlerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi PDF
Sibel ÖZCAN 701-724
Sekreterlerin Yıldırmaya Maruz Kalma Düzeyleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği PDF
Ebru BÜYÜKAYDIN, Gülcan ŞANTAŞ, Sıdıka KAYA 725-741
Göçün Piyasalara Etkisi ve Faktör Hareketliliğini Açıklama Gücü: Emek Piyasalarının Küreselleşmesi ve Maliyetleri PDF
Esat Neyse DAŞDEMİR 742-764
Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: 2017 PDF
Bu Sayının Tamamı Hepsi


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.