6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU VE OLASI ETKİLERİ -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Mithat Arman KARASU

Özet


6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Türk kamu yönetiminde önemli değişiklikler yapmaktadır. Öncelikle büyükşehir belediyelerinin bulunduğu kentlerde il özel idareleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır. Belediye sınırları ile kentin mülkiidare sınırları aynı olmaktadır. Böylelikle, büyükşehirler bütünşehirlere dönüştürülmektedir. Merkezi idarenin temsilcisi olan valinin denetleyici rolü tartışmalı hale gelmektedir.

Bu çalışmada, 6360 sayılı Kanunun olası etkileri Şanlıurfa özelinde değerlendirilmektedir. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, 6360 sayılı Kanun ele alınmaktadır. İkinci bölümde, 6360 sayılı Kanunun Şanlıurfa'da neden olacağı olası sonuçlar üç başlık halinde incelenmektedir. Bu başlıklar: idari ve mali sonuçlar, siyasi sonuçlar, sosyal ve kültürel sonuçlardır.

6360 sayılı Kanun düşünüldüğünde, köy sayısının fazlalığı, kentsel alan büyüklüğü, sosyal ve ekonomik alanda geri kalmışlık Şanlıurfa'nın durumunu zorlaştırırken;büyükşehir olmanın getireceği yeni mali kaynaklar ve yatırım fırsatları kent halkının umutlarını artırmaktadır.  


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.