1980 Sonrası Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Gelişimi ve Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri

Hüseyin YAYMAN

Özet


In this study, we examined privazation practices appearing and improving after 1980 in Turkey and its affects on public administration.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.