1791 VE 1793 FRANSIZ ANAYASALARI’NA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Ertuğrul Cenk GÜRCAN

Özet


1789 Fransız Devrimi’nden sonra Fransa’da yapılan ilk anayasa niteliği taşıyan 1791 Anayasası ile ikinci anayasa niteliği taşıyan 1793 Fransız Anayasası, gerek anayasa hukuku gerekse de siyaset bilimi açısından orijinal ve dikkat çekici bir biçim ve içeriğe sahiptir. 1791 ve 1793 Fransız Anayasaları’nın karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu makalede, her iki anayasa, “anayasanın kurgusu ve genel felsefesi açısından”, “yasama, yürütme ve yasama-yürütme ilişkisi açısından” ve “yargı ve anayasanın değiştirilmesinde öngörülen yöntem açısından” incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada esas itibariyle betimleyici bir yaklaşım benimsenmiş ve söz konusu metinlerin bu konularda ne gibi düzenleme ve hükümler öngördükleri ortaya konulmuştur. Bu anayasalarda yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl düzenlendiğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi günümüzdeki anayasa tartışmaları bakımından yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, bu anayasaların değiştirilmelerine ilişkin hükümlerin ortaya konulması ve değerlendirilmesi, söz konusu anayasaların siyasal ve ideolojik niteliklerine dair önemli ipuçları sağladığı gibi, günümüzdeki anayasa değişiklikleri usul ve esaslarına ilişkin tartışmalar bakımından da yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.