19. VE 20. YÜZYILLARDA YAŞANAN GÖÇLERİN TÜRK MALİYE TÂRİHİ AÇISINDAN ANALİZİ

Ali Rıza GÖKBUNAR

Özet


İnsanlık tarihi bir bakıma göçler tarihidir. Büyük göçler ve nüfus hareketleri yeni medeniyetlerin habercisi olmuştur

Ekonomik, sosyal veya siyasal neaenlerie yaşanan göçler insanlık tarihinin akış seyrini derin bir biçimde etkileyen hatta yönünü değiştiren önemli faktörlerden birisidir. 19. yüzyıla kadar göçlerin ana nedenleri “iklimde meydan gelen geçici veya sürekli değişim”, “savaşlar” ve “kullanılabilen topraklardan yeterli miktarda besin maddelerinin üretilememesi” iken, günümüzde göçler “işgücü transferi”, “siyasal baskı”, “daha iyi yaşam koşullarına ulaşma ” gibi nedenlerle olmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında, "vergi, tarımsal üretim, ticaret ve askeriye ” için nüfusun korunması ve artırılması nüfus politikalarıyla şekillendirilmiştir.

Bu çalışmada 19. yüzyıl ortalarından Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına kadarki dönemde yaşanan göçlerin mali yapı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri analiz edilmiştir.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.