AÇIK DEFTER YÖNETİMİ: İŞLETMELERDE UYGULANMASI VE BAŞARI KOŞULLARI

Ferit ÖLÇER

Özet


Açık Defter Yönetimi, tepe yönetiminin; 1) finansal ve diğer bilgileri tüm işgörenleriyle paylaşmak, 2) şirketin nasıl para kazandığını ve faaliyetlerinin şirketin başarını nasıl etkilediğini anlamaları için işgörenlerini eğitmek, 3)önemli işletme kararları almak için paylaşılan bilgileri kullanmaları için işgörenlerini yetkilendirmek ve 4) şirket başarılı olduğunda işgörenlerini ikramiyelerle ödüllendirmek için kullandığı yeni bir yönetim felsefesidir. Bu yeni sistemde, her işgören bir iş adamı gibi düşünmekte ve davranmaktadır. Bununla birlikte, açık defter yönetimi, herkesin şirketin amaçlarını anladığı ve bu amaçlara ulaşmak için çalıştığı, karşılıklı güvenin olduğu bir örgüt yaratır. Kanıtlar, sürekli ve uygun bir şekilde uygulandığında, birçok işletmenin açık defter yönetiminden önemli finansal faydalar sağladığını göstermektedir. Açık defter yönetimi modeli, basit görünebilir, ancak, çalışması için insana ve sistemlere önemli bir yatırımı gerektirmektedir. Ayrıca, açık defter yönetiminin uygulanması için standart bir kurallar dizisi yoktur. Bu çalışmada, ilk olarak açık defter yönetiminin temel kavramları ortaya konmakta ve açık defter yönetiminin şirketin vizyonu ile nasıl uyuştuğu tartışılmaktadır. Daha sonra, açık defter yönetiminin işletmelerde uygulanması ve başarı koşulları incelenmektedir. Son olarak, açık defter yönetimin kültürel boyutları tartışılmakta ve başarı ile uygulanması için öneriler sunulmaktadır.  


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.