2008 EKONOMİK KRİZİNİN GIDA VE TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA ANALİZİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA

Mustafa EMİR, Duygu ARSLANTÜRK, Uğur SEVİM

Özet


Bu çalışmada, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin tekstil, gıda, içki ve tütün sektörleri üzerinde yarattığı etki finansal oranlar aracılığıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İMKB’de işlem gören firmalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada kriz yılı, kriz öncesi (2004-2007) ve kriz sonrası (2009-2010) dönem karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 23 adet gıda firması ve 28 adet tekstil firmasının bilanço ve gelir tablolarında yer alan finansal veriler kullanılarak yapılan oran analizi ve bağımlı örneklem t-testi sonucunda tekstil sektörü verilerinin genel olarak kriz öncesi ve kriz sonrası arasında anlamlı bir farklılık taşıdığı dolayısıyla krizden etkilendiği ancak gıda, içki ve tütün sektörünün kriz öncesi ve kriz sonrası dönem bakımından anlamlı bir farklılık taşımadığı dolayısıyla krizden etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Tekstil sektöründe likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve mali yapı oranları bakımından genel olarak olumsuz yönde değişimler yaşandığı görülürken gıda sektöründe ise başta likidite oranları olmak üzere belirli oranlarda kriz yılında yaşanan düşüşlerin kriz sonrasında genel olarak kriz öncesi trendi yakaladığı görülmüştür.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.