Krizlerle Mücadelede Mali Kuralların Uygulanabilirliğinin Anayasal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi

Arzu POLAT, Yasin ERTÜRK

Özet


1970’li yıllarda stagflasyon olgusunun aşılmasında Keynesyen politikalar yetersiz kalmıştır. Bu dönemde borç stoku hızla artmış ve krizler mali yapının bozulmasına neden olmuştur. Bu noktada alternatif politikalar geliştirilmiştir. Anayasal iktisat yaklaşımı da bunlardan bir tanesidir. Anayasal iktisat yaklaşımı devlet faaliyetlerinin sınırlandırılmasını savunur. Aksi takdirde devletin giderek büyüyeceğini bunun da ülke ekonomisini olumsuz etkiyeceğini savunur. Mali yapının bozulması ile birçok ülke anayasal iktisat esaslarına yönelmiştir. Devletin yetkileri sınırlandırılmaya başlamıştır. Bu dönemde mali kural uygulamalarının sayısı artmıştır. Çalışmada kriz ve krizle mücadele üzerinde durulacaktır. Anayasal iktisat yaklaşımı ile krizler arasındaki ilişki incelenecektir. Kriz dönemlerinde mali kuralların etkinliği ele alınacaktır.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.