Mobil Ticaretin Vergilendirme Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

Nazlı Kübra ÇELİK

Özet


 

M-ticaret kavramı, internet ortamının sunduğu olanaklar ve gelişen teknoloji ile hızla hayatımızdaki yerini almaktadır. Mobil iletişim küresel dünyanın bize gösterdiği olanakları m- ticaret ile daha belirgin hale getirmektedir. Mobil cihazlar ile birlikte hayatımıza dâhil olan m- ticaret, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan, onlara hızlı ve esnek alışverişinin avantajlarını sağlamaktadır. Ancak bütün bu avantajların yanında, m-ticaret alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin vergilendirilmesine bir takım sorunlar yaşanmaktadır. M- ticaretin vergilendirilmesinde gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV açısından ülkeler arasında, uygulamalardan elde edilen gelirin nasıl vergilendirileceği, hangi vergi rejimine tabi olacağı, KDV yönünden hangi vergi dairesi tarafından verilendirmenin gerçekleşeceği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlara OECD tarafından çeşitli çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. Fakat ülkemizde halen daha sorunun çözümüne ilişkin mevzuattan kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Kanuni düzenlemelerin teknolojinin gerisinde kalması ve hızlı bir çözüm üretememesi m- ticaretin vergilendirilmesinde sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, m-ticaret sisteminin nasıl işlediği, vergilendirme açısından mevzuattaki eksiklikler ve bu eksikliklerin nasıl giderilmesi gerektiği konuları ele alınmıştır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.