Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinde Türkiye’de Kentsel Rantların Vergilendirilmesi

Gonca BIYIK

Özet


Bireyler, toplum ve devletlerin karşılıklı ilişkisi belirli taleplere verilecek olan tepkilere göre şekillenmektedir. Devletlerin zaman ve mekana göre değişen fonksiyonları topluma ve bireylere de yansımakta ya da bireylerin, toplumun devletten beklentileri değiştiğinde devletin fonksiyonları da değişmekte ve bu noktada kamu tercihinin oluşmasında bireylere önemli bir rol düşmektedir. Bireylerin toplumsal düzeni sağlama gücü olmadığından, devletlerin bu düzeni sağlaması, bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılaması ancak ihtiyaçların neler olduğunun tespitine bağlı olmaktadır. Bu da Kamu Tercihi Teorisi içinde siyasal karar alma mekanizmasını ortaya koymaktadır. Çalışmada, Politik Ekonomi yaklaşımı çerçevesinde Kamu Tercihi Teorisinde yer alan rant kollama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kentsel rantların vergilendirilmesi Türkiye özelinde ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada Türkiye’deki kentsel rantların vergilendirilmesine ilişkin uygulamalar incelenmiş ve kentsel rantların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, vergiye konu olup olmayacağına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de gayrimenkul sahiplerinin sahip oldukları arsa, arazi ve konutlarının kentsel ranta konu olması durumunda gayrimenkullerinin, edinimi için yapılan harcamalardan daha fazla değer kazanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu da kentsel rantların vergilendirilip vergilendirilmeyeceği konusunun incelenmesine neden olmaktadır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.