Bireysel Emeklilik Sisteminin Türk Vergi Sistemi Açısından Analizi

Arzu POLAT, H. Muhammet KEKEÇ

Özet


Bireylerin daha güvenli bir hayat sürmeleri için kurulan sosyal güvenlik sistemleri, yaşlı nüfus sayısının artmasıyla birlikte kaynak sıkıntısı çekmiş ve finansman sorunları yaşamıştır. Yaşanılan sorunlar neticesinde alınan emeklilik yaşını artırma ve emekli maaşını düşürme gibi önlemler ise bireylerin geleceklerini güvence altına almak, çalışma hayatı sonrası emeklilik döneminde hayat standartlarını yükseltmek için sosyal güvenlikte reform arayışlarına yol açmıştır. Bu reform çerçevesinde Dünyada 1990 yılına kadar uygulanan tek ayaklı sosyal güvenlik sistemi yerini çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine bırakmıştır. Bu sistemin birinci basamağını tek ayaklı sistemin varlığını koruyan, devlet garantisi altında zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, ikinci basamağını finansmanı işveren tarafından karşılanan mesleki emeklilik sistemleri ve üçüncü basamağını ise, özel şirketlerin yönetiminde bireylere ek gelir sağlayan bireysel emeklilik sistemleri oluşturmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi uygulamaları, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genellikle gelişmiş ülkelerde gönüllülük esasına göre, gelişmekte olan ülkelerde ise zorunluluk esasına göre uygulanmaktadır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.