Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde Koşullu Yükümlülükler ve Mali Riskler: Avrasya Tüneli, Osmangazi Ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Üzerine Bir Değerlendirme

Arkan YUSUFOĞLU

Özet


1980 sonrası dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gittikçe yaygınlaşan kamu özel ortaklığı modeli, hem özel sektöre yeni karlı alanlar açmakta, hem de artan bütçe açıkları ve borç stokları nedeniyle zor durumda olan hükümetlerin bu sorunlardan uzaklaşarak özellikle altyapı projelerini hayata geçirebileceği bir tür kazan-kazan modeli gibi görülmektedir

Kamu ve özel sektör arasında risk paylaşımına dayalı olarak, yatırımların özel sektör tarafından daha verimli işletileceği vurgusunu taşıyan bu model, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve bütçe açıklarına olan olumlu etkileri nedeniyle hükümetler tarafından da sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Kamu özel ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerde özel sektörün projelere katılımını teşvik etmek amacıyla devlet garantileri sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Türkiye’de de yoğun biçimde kullanılan bu modeller çerçevesinde girişilen projelerde projeyi yüklenen firmalara verilen garantiler hazine için mali risk kaynağı olmaktadır. Dahası bu garantilerin döviz cinsinden verilmiş olması döviz kurunda Türk Lirası aleyhine meydana gelen hareketlerle sorunu derinleştirmektedir. Bu çalışmada son yıllarda hayata geçirilip tamamlanan üç proje ve bu projelere yönelik hazinenin koşullu yükümlülükleri mali risk açısından değerlendirilmektedir.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.