Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Özlem ÇATLI, Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU, Zeynep AÇIKEL

Özet


Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin satın alma kararı vermesi aşamasında, oldukça etkili olan ülke menşei kavramının, bu kavrama aşina olan  “Uluslararası Ticaret Lisans Bölümü” öğrencileri tarafından ne kadar bilindiği ve nasıl algılandığının belirlenmesidir. Bu amaçla, literatürdeki çalışmalardan hareketle belirlenen dört ürün kategorisiden, her biri için üçer tane olmak üzere, toplam 12 Türk markası için ülke menşei, marka ismini beğenme ve uygun bulma ve markanın kalite çağrışımı ile ilgili soruların yer aldığı bir soru kağıdı hazırlanmıştır. Seçilen markaların çoğunluğu Türkçe’de anlamca karşılığı olmayan veya yabancı dilde isimlere sahiptir. Bununla birlikte katılımcılardan, çoğunluğunu Türk markalarının oluşturduğu 25 markanın ülke menşelerini belirtmeleri de istenmiştir.

Yapılan bu araştırma sonucunda 131 kişiden elde edilen verilere göre, işletmelerin markalarını yabancı dilde isimlendirmeleri, ürünlerinin tüketiciler tarafından yabancı menşeili olarak algılanmasını sağlamaktadır. Katılımcıların genel olarak, ürün kategorisine ve hedef kitleye uygun, zihinlerinde belirli çağrışımlar yapan, anlamlı marka isimlerini daha olumlu olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.