Türkiye Göç ve Kentleşme Süreçlerinde Alevi Deneyiminin Yeri: Bir Dönemlendirme Önerisi

Cemal SALMAN

Özet


Türkiye’de Cumhuriyet dönemi göç hareketleri, kentleşme süreçleri ya da sos yo-mekânın düzenlenişi daha önce çeşitli bağlamlarda ve farklı ölçütlere göre belirlenmiş dönemler esasında incelenmiştir. Bu dönemlendirmeler elbette Alevilerin kente göç ve kentle uyum süreçlerini de kapsar ve Alevi deneyimi Türkiye’de göç tarihinin temel dinamikleriyle büyük oranda kesişir. Fakat Alevilerin kendi tarihlerinden devraldıkları ve sadece kendilerini ilgilendirmeyip devlet ve diğer toplumsal gruplarla ilişkilerini de belirleyen birtakım özel şartlardan dolayı bu coğrafyadaki Alevi göç süreci ve kentleşme deneyimi diğer toplumsal gruplardan ayrışan bazı konu ve sorun başlıkları içinde gelişmiştir. Bu nedenle, Türkiye’deki genel şemaların belirgin özelliklerini temel veri kabul ederek, Alevi deneyimi için diğer toplumsal gruplardan ayrışan kimi dinamiklerin altını çizen farklı bir dönemlendirme yapmak, Alevi göç ve kentleşme sürecini anlamak bakımından analiz ve yorumu kolaylaştırıcı bir işlev üstlenecektir. Bu çalışma, literatürdeki böyle bir ihtiyaca karşılık gelmek üzere, Alevi göç ve kentleşme deneyimi için yeni bir dönemlendirme önerisine dayanmaktadır. Buna göre, Alevi göç ve kentleşme deneyimi; 1. Tahakküm altındaki dönem (Cumhuriyet öncesi) 2. Temas ve tasarım dönemi (1919-1959) 3. Takiye, talep ve tehdit dönemi (1960-1979) 4. Teyakkuz dönemi (1980-1993) 5. Tepki ve temsil dönemi (Madımak sonrası) olmak üzere beş dönem içinde ele alınacaktır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.