ABD VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İŞLETME EĞİTİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İŞLETME EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLERİN İNCELENMESİ

Aykut GÖKSEL, Osman BARAK

Özet


Örgütlerin çevresi çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişim, örgütleri etkilediği gibi üniversiteleri de etkilemektedir. Amerikan üniversiteleri özellikle işletme biliminin doğduğu ve hızla geliştiği bilim yuvaları olarak kabul edilmektedir. İşletme biliminin temel çalışmaları ve günümüz yeni gelişmeleri bu üniversitelerde vücut bulmuştur. Bu çalışmanın amacı Türk ve Amerikan üniversitelerinin işletme bölümlerinin eğitim yapılarını araştırmak, karşılaştırmak ve işletme eğitimindeki yeni trendleri ortaya çıkartmaktır. Bu çalışmada, ders, bölüm, fakülte ve üniversitelerin karşılaştırmasını yapabilmek için karşılaştırma kriterlerinin yetersiz olduğu fark edilmiş ve gerekli kriterler geliştirilip tanımlanmıştır. Şöyle ki; İşletme bölümü karşılaştırılan birim olarak ele alındığında, Türkiye de bölüm, ABD de fakülte (l.Uzmanlaşma kademesi) olarak yapılandığı, Türkiye üniversitelerindeki işletme bölümlerinin Ana bilim dalları olarak dikey farklılaştığı ABD de fakültelerin bölüm olarak dikey farklılaştığı (2. uzmanlaşma kademesi) tespit edilmektedir. ABD üniversitelerinde işletme fakültelerinin altında bulunan bir bölüm kendi içinde farklı uzmanlık alanlarına dikey olarak ayrışmaktadır (3. uzmanlaşma kademesi) Bu uzmanlık alanlarının da bazıları kendi içinde alt uzmanlık sahalarına dikey olarak farklılaşmaktadır (4. uzmanlaşma kademesi). Bu çerçevede bu tür karşılaştırmalarda kullanılabilecek kriterler şu şekilde tanımlanmıştır; Kademe genişliği, bir uzmanlaşma derecesinin yatay farklılaşma adedidir. Uzmanlaşma derinliği, uzmanlaşma seviyelerinin kademe genişliklerinin toplamına eşittir. Çalışma sonuçları, Amerikan işletme eğitimi yapısının yatay ve dikey olarak çok belirgin özellikler içinde farklılaştığını ortaya koymakta, bu farklılıklar Türk üniversitelerinin işletme eğitimleri için yeni trend ve anlayışlar oluşturmaktadır.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.