Mobil Ticaretin Vergilendirme Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

Nazlı Kübra Çelik

Özet


M-ticaret kavramı, internet ortamının sunduğu olanaklar ve gelişen teknoloji ile hızla hayatımızdaki yerini almaktadır. Mobil iletişim küresel dünyanın bize gösterdiği olanakları m-ticaret ile daha da belirgin hale getirmektedir. Mobil cihazlar ile birlikte hayatımıza dâhil olan m- ticaret, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan, onlara hızlı ve esnek alışverişinin avantajlarını sağlamaktadır. Fakat bütün bu avantajların yanında, M- ticaret alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin vergilendirilmesine bir takım sorunlar yaşanmaktadır. M- ticaretin vergilendirilmesinde gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV açısından ülkeler arasında, uygulamalardan elde edilen gelirin nasıl vergilendirileceği, hangi vergi rejimine tabi olacağı, KDV yönünden hangi vergi dairesi tarafından verilendirmenin gerçekleşeceği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlara OECD tarafından çeşitli çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak ülkemizde halen daha sorunun çözümüne ilişkin mevzuattan kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Kanuni düzenlemelerin teknolojinin gerisinde kalması ve hızlı bir çözüm üretememesi m- ticaretin vergilendirilmesinde sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, m-ticaret sisteminin nasıl işlediği, vergilendirme açısından mevzuattaki eksiklikler ve bu eksikliklerin nasıl giderilmesi gerektiği konuları ele alınmıştır. 


Anahtar Kelimeler


M-Ticaret; M-Ticarette Vergileme; M-Ticarette KDV; Uygulamalar

Referanslar


Aksu, H. (2016, Ocak). Gelecek mobil ama bildiğiniz mobil değil. Capital Dergisi, Özel Sayı, s. 42.

Baz, M.C. (19.03.2016). M-ticaret nedir?. E.T: 17.02.2017. http://www.euro-dmc.com/m-ticaret/ .

Cumhuriyet Gazetesi, Ekonomi. (20.10.2016). Cepten alışveriş e-ticaretin yarısını geçti. E.T: 17.02.2017http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/618524/Cepten_alisveris_eticaretin_yarisini_gecti_.html# .

Çimen, F. (19.10.2012). A’dan Z’ye mobil ticaret: Türk ticareti mobil ticarete nasıl eviriliyor?, ET. 13.02.2017. http://sosyalmedya.co/mobil-ticaret-dosya/

Elle, O. (10.09.2015). Uygulama satışlarında vergi riskleri. E.T:19.02.2017. http://www.onurelele.net/?p=370 .

Elle, O. (2014, Ağustos). Uygulama satışlarında vergileme. Ekonomist Dergisi. s.50-51. E.T:18.02.2017. http://tamtasdik.com/documents/10156/1683961/31.08.2014.pdf

Gerçek, A. (Yayım Tarihi Yok). İnternet üzerinden yapılan alışverişin vergisel boyutu. E.T: 15.02.1017 http://www.bursasmmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/136AGE.pdf .

Hardesty, E. D., (2002), Electronic commerce: Taxation and planing, warren gorham& lamont, USA.

Maibach, M.C. (1999), The internet: The greaat equalizer, The Economic Reform Today, S. 2

Mecklenburg, Von K. S., (1999), Internet taxations, the legal ıssues of internet taxations, Computer Law & Security Report,15 (4), 226-232.

Organ, İ. & Çavdar, F. (2012, Mart). Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde uluslararası alanda yaşanan sorunlar. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, S.2012/3, s. 63-83.

Saraçoğlu, F. (2006, Haziran). Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda karşılaşılan sorunlar, OECD ve AB Yaklaşımı. Vergi Sorunları Dergisi, S. 213. s.156-157.

Ünal Gözütok, N. (2016, Ocak). Alışverişin mobil profili. Capital Dergisi, Özel Sayı s. 4-8.

Wu, T. N. (1999). Tax Havens, The George Washington University, Washington DC, Minerva Program, E.T. 20.02.2017. http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall1999/Wu.Tun.pdf

Yaltı, B. (2003). Elektronik ticarette vergilendirme. İstanbul: Der Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.