Türkiye’deki İç Göçün Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi

Özge Demirtaş

Özet


Göç çok geniş kapsamlı ve yüzyıllar boyunca insanların defalarca zorunlu veya isteyerek çeşitli nedenlerden dolayı maruz kaldığı bir olgudur. 2011 yılında TÜİK tarafından yapılan çalışma baz alınarak Türkiye’deki iç göçler göç olgusu hakkında yapay sinir ağları ile tahminde bulunulmuştur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla yapay sinir ağlarının diğer birçok yönteme göre daha doğru ve daha tutarlı sonuçlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum araştırmamızda yapay sinir ağlarını kullanmamız açısından önemli bir etken olmuştur. Bireylerin iller arası göç nedenlerinin kişisel özellikler ve ferdi olunan hanehalkının karakteristikleri ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Bireyin göç nedeninin hedef değişken olarak alınacağı bir model kurulmuştur. Yapay Sinir Ağları yöntemi ile tahmin yapılmıştır. Modelde 1 adet bağımlı değişken ve 10 adet bağımsız değişken yer almaktadır. Modelin bağımlı değişkeni 1 yıl önceki göç etme nedenleridir. Bağımsız değişken olarak ise bitirilen yaş, medeni durum, eğitim durumu, cinsiyet, kayıtlı olduğu ve bir yıl önce kayıtlı olduğu il gibi  bireylerin demografik  özelliklerini barındıran değişkenler ile iş arıyor mu, son hafta çalıştı mı, göç yönü, temel işgücü gibi göç etmesine yönelik ilişkili olabileceğine inanılan değişkenlere yer verilmiştir. Modelin yapay sinir ağları için bu doğruluk oranı % 77,46’dır. İş aramak / bulmak nedeniyle göç edenlerin % 70,3’ü doğru olarak tahmin edilmiştir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.