ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİ CENNETLERİNE İLGİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Muharrem Çakır

Özet


Dünya ticaretinde önemli rol oynayan çok uluslu şirketler, vergi yüklerini azaltmak amacıyla agresif vergi planlamasına başvurmaktadır. Vergi cennetleri de agresif vergi planlaması yöntemlerinden biri olup dünya GSMH’nin yaklaşık olarak %3’üne sahiptir ve dünya ticaretinin yaklaşık olarak yarısı bu ülkelerde gerçekleşmektedir. Vergi cennetleri yatırımları kendi ülkelerine çekebilmek adına bir takım vergisel avantajlar sağlamakta, ihtiyacı olan gelirleri ise büyük çoğunlukla şirketlerin kayıt ve yıllık ücretlerinden karşılanmaktadır. Ayrıca vergi cennetlerinin çoğu bütçe fazlası vermekle birlikte başta İngiltere olmak üzere Amerika, İspanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelere bağlı durumdadır. Bu da ihtiyaç duymaları halinde gerekli kaynakları kolayca bulmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde çok uluslu şirketler hakkında genel bilgilere yer verilerek, çok uluslu şirketlerin vergi cennetlerine ilgisi açıklanmıştır. İkinci bölümde ise vergi cennetleri genel hatlarıyla incelenmiş ve bazı vergi cennetlerinin gelir yapısına ilişkin bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise Türkiye’de vergi cennetlerine ilişkin hükümler açıklanmış ve vergi cennetleri ile mücadele konusunda küresel ve Türkiye açısında önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Çok Uluslu Şirketler; Vergi Cennetleri; Vergi Yükü; Uluslararası Vergi Planlaması; Agresif Vergi Planlaması

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.