İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye’nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi

İhsan Ömer ATAGENÇ

Özet


Türk siyasal hayatında “liberal” kavramı ile tanımlanabilecek iki önemli dönem bulunmaktadır. Bunlardan ilki İzmir İktisat Kongresi ile başlayıp 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na kadar devam eden dönem, diğeri de 24 Ocak 1980 yılında ilan edilen ve tarihe “24 Ocak Kararları” olarak geçen ekonomik dönüşüm hamlesidir. Bu iki dönemin “liberal” karakteri çeşitli noktalarda pek çok benzerlik göstermesine rağmen, pek çok noktada da ayrılmaktadır. Her iki dönem de ekonomiye belirleyici rol vermekte ve liberalizmin daha çok “iktisadi boyutunu öne çıkarmaktadır.  Bunun yanı sıra ilk dönem yeni bir devletin kuruluş sürecini ifade ederken, ikinci dönem mevcut bir ülkenin dönüşümünü ifade etmektedir. Devlet-ekonomi-toplum denkleminde her iki dönemin ekonomiye verdiği önceliğin yanı sıra hem dönemin şartları hem de iki farklı iktidar algısının yansımaları sebebiyle çok sayıda farklılık da içermektedir. İç siyasal gelişmelerin yanı sıra dönemin dış siyasal gelişmeleri de bu iki farklı “liberal” tecrübenin ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla çalışmanın esas noktasını iki dönemin iktisadi liberal algılarının analizi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Liberalizm, İzmir İktisat Kongresi, 24 Ocak Kararları, Türkiye Cumhuriyeti, Ekonomi-Siyaset-Toplum Denklemi

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.