Gazi Üniversitesi

Gönderiler

Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı/Şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

BİÇİM

 • Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.
 • Paragraflar "iki yana yaslı metin" şeklinde olmalıdır.
 • Times New roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır (Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi olarak biz 1,5 satır aralığı kullanıyoruz).
 • Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
 • Üst bilgi olarak sola, makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Üst veya alt bilgi kullanılarak yazarın adı kesinlikle yazılmamalıdır. Bu hakemlik sürecinin şeffaflığını bozacaktır.
 • Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntıyı bitirdiğinizde kaynak vermeyi unutmayın (Kaynak, yıl, sayfa numarası).

 

YAPI

 


APA stilinde metin bölümlere ayrılmıştır. Ana bölümler sırasıyla: Başlık, Öz/Abstract, Giriş, Yöntem, Sonuçlar, Tartışma, Kaynakça, Ekler, olarak ayrılmıştır.

BAŞLIK

1. sayfadır. Ortalanmış bir şekilde ilk olarak metnin tam adı yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Bir alt satıra yazarların ismi aynı biçimde eklenir. Son olarak yazarların kurumları aynı yazım biçimiyle yazılır.

Bir iki enter’la alta geçildikten sonra sola yaslı biçimde (ortalamadan) yazarın kurumdaki görevine, aldığı ödüllere, yazı bir çalışma kapsamında hazırlandıysa bu duruma ve iletişim bilgilerine yer verilir.

 

ÖZ/ABSTRACT

Makalenin 150-200 kelime sayısı aralığında bir özeti (Türkçe ve İngilizce, makalenin yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet konulur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.

 


 

ARA BAŞLIKLAR

       1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

1.1. Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük

       1.1.1. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
 
       1.1.1.1. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
 
       1.1.1.1.1. Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.

 

ATIF (Yazı yazılırken yapılan referanslar)

Metin içinde atıf farklı şekillerde yapılabilir:

1)              Walsh (1998) aile yılmazlığını, ailenin başa çıkma ve fonksiyonel bir birlik olarak aktarmaktadır (s. 108).

2)              İlişki içerisinde özgünlük, dürüstlük, kişinin tam olarak kendisini açmasıdır (Lopez ve Rice, 2006, ss. 13-14).

3)              Kessler’in 2003’te yaptığı çalışmaya göre ise ruh sağlığını güvence altına alan en önemli etken sıcak bir aile ortamıdır (s. 146).

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi olarak, metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması prensibini benimsiyoruz. Gerek paraphrase (yazarın dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) şeklinde belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.


Atıfın cinsi

Metinde

esere

yapılan ilk atıf

Metinde aynı esere yapılan diğer atıflar

Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf

Parantez formatında metinde aynı esere yapılan diğer atıflar

Bir yazarlı

Walker (2007),

Walker (2007)

(Walker, 2007, s.

(Walker, 2007, s. 9)

İki yazarlı

Walker ve Allen (2004)

Walker ve Allen (2004)

(Walker & Allen, 2004, s. 15)

(Walker & Allen, 2004, s. 15)

Üç yazarlı

Bradley, Ramirez, ve Soo (1999)

Bradley vd. (1999)

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999. s. 27)

(Bradley vd., 1999, s. 27)

Dört yazarlı

Bradley, Ramirez, Soo, ve Walsh (2006)

Bradley vd. (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006, ss.

(Bradley vd., 2006, ss. 16-17)

Beş yazarlı

Walker, Allen, Bradley,

Ramirez, and Soo

Walker vd. (2008)

(Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo,

(Walker vd., 2008, s. 4)

Altı veya daha fazla yazarlı

Wasser stein vd. (2005)

Wasserstein vd. (2005)

(Wass erstein vd., 2005, s. 3)

(Wasserstein vd., 2005, s. 3)

Yazar grupları

(kısaltmayla

anlaşılan)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2003)

ASPB (2003)

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003, s. 5)

(ASPB, 2003, s. 5)

Yazar gruplan (kısaltmasız)

Ankara

Üniversitesi

(2005)

Ankara

Üniversitesi

(2005)

(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)

(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına gönderme yapar.

Eserin yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi...

Aile Eğitim Rehberinde (2008) belirtildiği gibi...

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün Yay (2012).

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık 2000).

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan Özcan, 2001, s. 210); (aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

 

 

FORMÜLLERİ NUMARALANDIRMA

Metin içerisinde kullanılan formüllere (1), (2), ... şeklinde verilecek numaralar ilgili formülün en sağında yer almalıdır. Formüllere yapılan göndermeler formül numarası ile yapılmalıdır. Formül numarası verilirken, “aşağıdaki formül” ya da “yukarıdaki formül” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Formüller ya da denklemler “equation editor” ya da “MathType” ile yazılmalıdır.

 

EKLER

Ekler, Kaynakça’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içindeki göndermeler “EK Tablo: 1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5” şeklinde yapılmalıdır.

 

TABLO, ŞEKİL, GRAFİKLER

Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında 10 punto, tek satır aralıklı, normal olmalı ve tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır. Alta yazılacak diğer bilgiler kaynaktan sonra yukarıdaki özelliklere uygun olmalıdır.

 

SONNOTLAR

Açıklamalar dipnot şeklinde değil metin içerisinde ifade edilmelidir. Eğer dipnot zorunlu olarak verilecekse, metin içinde ilgili sözcüğün ya da cümlenin bitişinin sağ üst köşesine sıra numarası verilerek, aynı numara ile SONUÇLAR metninden sonra SONNOTLAR başlığı altında verilmelidir. Başlığı da dahil olmak üzere sonnotların metin kısmı 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 


 

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

 • Eserin son baskısına atıf yapın.
  • Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.
  • DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin.

Kaynakça’yı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir.

A)              Microsoft Word’de Otomatik Olarak

1)               Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2)               “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

VEYA

Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.

3)               Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

B)              Manuel Olarak

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

 1. Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

 1. tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

 

 1. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri.

(Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

 1. gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

ç. yazarı belirsiz kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

 1. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. derlenmiş bir kitaptaki yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

ğ. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 1. Makaleler

Dergi Makaleleri için:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:

Xxxxxx

 

 1. Diğer Kaynaklar
 2. film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

 1. internet kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

 1. yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.


İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

Türkçe

İngilizce

s.

p.

ss.

pp.

Erişim Tarihi (tarih), (link)

Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.

Trans.

b.t.

n.d.

vd.

et al.

ve

and

Yayımlanmamış Bitirme Tezi

Unpublished Dissertation

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Unpublished Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi

Unpublished Doctoral Thesis

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi

Unpublished Expertise Thesis

aktaran

as cited in

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Yayına kabul edildikten sonra yazar adı aşağıdaki gibi eklenecektir:


                                                Makale Başlığı 

                                                                                  Yazar Adı*

Öz

.

.

.

.

.

 

*Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi, email@email.com

 

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Makale sisteme, word dokümanı şeklinde yüklenecektir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. 1) GÜİİBF Dergisi’nin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

  2) Dergimize Türkçe gönderilecek makaleler için 150-200 kelimelik İngilizce öz, İngilizce gönderilecek makaleler için 150-200 kelimelik Türkçe özün verilmesi gerekmektedir.

  3) Fakültemiz bünyesinde bulunan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir.

  4) Gönderilecek yazılarda uyulması gereken ilkeler şöyle sıralanabilir:

  Dil ve anlatım bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

  Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

  Verilen Türkçe ve İngilizce özler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulguları kapsamalıdır.

  Microsoft Word 2000 ya da sonrası yazılım programı ile Times New Roman yazı karakteri ve toplam 6 bin sözcüğü (ya da 20 sayfayı) geçmeyecek şekilde olmalıdır

  Yazarlar ünvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini ayrıca bildirmelidirler.

 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde GÜİİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.