Gazi Üniversitesi

Kişiler ve Kurullar

Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Doç. Dr. Mehmet M. ÖZAYDIN, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 2. Assoc. Prof. Güler SAĞLAM ARI, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ulusalararası Ticaret Bölümü

Bölüm Editörleri

 1. Assoc. Prof. Mine Nur BOZDOĞAN, GÜ İİBF MALİYE
 2. Prof.Dr. Murat ATAN, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
 3. Assoc. Prof. Aykut GÖKSEL, Gazi Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 4. Asstn. Prof. Yusuf PUSTU
 5. Assoc. Prof. Yücel UYANIK, Gazi Üniversitesi İİBF
 6. Assoc. Prof. Fatma TAŞDEMİR
 7. Assoc. Prof. Derya SİVUK, Gazi Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
 8. Assoc. Prof. Emre Güneşer BOZDAĞ, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
 9. Assoc. Prof. Nuray TOSUNOĞLU, GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.