Gazi Üniversitesi

Kişiler ve Kurullar

Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Prof.Dr. Hilmi ÜNSAL, GÜ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ
 2. Doç. Dr. Mehmet M. ÖZAYDIN, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bölüm Editörleri

 1. Doç. Dr. Mine Nur BOZDOĞAN, GÜ İİBF MALİYE
 2. Doç.Dr. Murat ATAN, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
 3. Doç.Dr. Güler SAĞLAM ARI, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ulusalararası Ticaret Bölümü
 4. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL, Gazi Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 5. Yrd. Doç. Dr. Yusuf PUSTU
 6. Doç. Dr. Yücel UYANIK, Gazi Üniversitesi İİBF
 7. Doç.Dr. Fatma TAŞDEMİR
 8. Doç. Dr. Derya SİVUK, Gazi Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
 9. Doç.Dr. Emre Güneşer BOZDAĞ, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
 10. Uzman Aziz YILDIZ


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.